Desconcertats per la infrainversió que rebrà Catalunya dels Pressupostos Generals de l'Estat pel 2016

Desconcertats per la infrainversió que rebrà Catalunya dels Pressupostos Generals de l'Estat pel 2016

Document PGE 2016
No veiem uns pressupostos que tinguin com a objectiu reactivar l'economia o establir un nou model econòmic per al país.

10/08/15


Davant la publicació dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016 presentats l’últim divendres de juliol, des de la Cecot volem deixar palesa, un cop més, la nostra indignació per la insuficient inversió que rebrà Catalunya, d’un 10,7% del total, tenint en compte que aporta el 19% al PIB nacional i que representa un 16% de la població a España.

Una decisió poc equitativa, ineficient, insostenible i poc intel·ligent, on no hi ha racionalitat econòmica ni esperit de generar competitivitat país, sobreto tconsiderant que l’estat es nodreixen del retorn de la inversió.

A nostre criteri, a la infrainversió permanent i sistemàtica que sofreix Catalunya des de fa trenta anys, es penalitza la capacitat de generació de riquesa del territori productiu i industrial més important del conjunt de l’Estat. I no només això, sinó que crec que el principal problema és d’estratègia. Aquests PGE 2016 tornen a frenar i dificultar la reactivació de l’economia espanyola, la creació d’ocupació de qualitat i sobre tot, va en sentit contrari a establir un nou model econòmic per al país.

De la lectura dels PGE, a la Cecot extreiem una conclusió que considerem evident: que ni impulsen l’economia productiva, ni són tampoc pressupostos socials. Tampoc posen a la pràctica, ni baixen a un nivell operatiu els discursos que s’estan fent, a tota Europa, en favor de la reindustrialització dels països. Hi ha un consens social sobre la importància de la indústria com a motor econòmic i com a generadora d’ocupació en els territoris. El pressupost destinat a indústria cau en un 9,5% en els PGE per al 2016, això demostra el nivell de compromís del Govern amb el sector industrial i amb la generació d’ocupació. 

L’Estat s’estalviarà 5.480 M.€ en prestacions d’atur (malgrat tenir un atur superior al 22%), però solament incrementa en 468 M.€ la partida destinada a “foment de l’ocupació”. La Cecot sempre ha defensar acompanyar la Reforma Laboral d’un Pla de Foment de l’Ocupació que el Govern mai ha posat en marxa i cal recordar també que l’any 2012, el principal estalvi que va aplicar el Govern Central al seus comptes va ser la reducció en 3.500 M.€ a la partida destinada a foment de l’ocupació a través de les polítiques actives que gestionen les CCAA.

Altres exemples: a banda del d’indústria, el pressupost destinat a agricultura disminueix en un 13%, el pressupost destinat al que anomena “altres activitats de caràcter econòmic” disminueix en un 28% i el pressupost destinat a activitats d’R+D+i, que hauria de ser un dels elements clau d’impuls de canvi de model productiu, pràcticament queda estancat, creix en el 0,5%. A més, ha estat tradició en els últims pressupostos que les inversions en R+D+i no s’executin (en alguns anys el percentatge d’execució ha estat inferior al 50%). En aquest sentit, com recordareu, des d'aquesta casa vam presentar el mes de juliol un document on reclamavem un lideratge conjunt entre administració, empreses, universitats, centres tecnològics i societat civil, i un contracte social que aposti per la innovació com un eix prioritari, juntament amb el de la reindustrialització, per al desenvolupament del país. Entre les propostes i recomanacions que inclou l’informe, una d’elles és la d’invertir en formació.

La formació i la sensibilització hauria de ser un Pacte d’Estat que fomentés la innovació des de secundària fins a la Universitat. Cal formar als professionals no només en eines digitals, sinó també en mètodes de gestió de la innovació. En definitiva, això va orientat a un canvi cultural dels agents econòmics del país i a un canvi en el model productiu que estem cercant com a país.

I en el capítol d’infraestructures, aquests PGE per al 2016 tornen, un any més, a infrainvertir a Catalunya. Tenint en compte que la inversió de l’Estat en infraestructures públiques a Catalunya ha estat, de mitjana, inferior a la contribució catalana al PIB estatal, aquesta infrainversió ha penalitzat el creixement econòmic de Catalunya (que es calcula en un 1,3% entre el 2007 i el 2012).

La inversió en infraestructures públiques a Catalunya prové de l’assignació que fa l’Estat via PGE sota el criteri de redistribució i no d’eficiència, motiu pel qual Catalunya acumula un dèficit històric en la provisió d’infraestructures d’interès públic. Des de la Cecot exigim el mínim compliment dels compromisos polític adquirits en matèria d’inversió, tal i com recull la disposició addicional tercera de l’Estatut, on el compromís pretenia compensar en part el dèficit històric d'inversions de l'Estat a Catalunya. 

Aquest compromís, preveia que la inversió destinada fos, com a mínim, l’equivalent al seu pes en el PIB durant una sèrie d’anys. Les xifres del pressupost publicades a finals de juliol queden molt lluny d'aquell compromís (un 16% de població amb un 10,7% d’inversió) i suposen un fre per a la competitivitat del total del teixit productiu català i un greuge comparatiu, incrementant el dèficit fiscal històric.

No podem entendre que es torni a ajornar dos anys més la finalització del tram de la B-40, fins el 2019! Per molt que diguin que hi posaran 12 M€ més el 2016, estem parlant de sis quilòmetres que porten un cúmul d’endarreriments que el fet de posar-hi més quantia, tampoc és garantia que s’executin. Tenint en compte l’impacte econòmic que té la finalització d’aquests sis quilòmetres per a la indústria, el teixit empresarial i el gran nombre d’habitants que hi ha al Vallès, no entenem que encara es torni a ajornar la seva execució final.

Des d'aquesta patronal catalana, com sabeu, també som molt crítics amb l’execució i l’endarreriment d’infraestructures d’interès general com el corredor ferroviari del Mediterrani, el desdoblament de la N-II o la connexió ferroviària amb l’aeroport de Barcelona.

El Govern no ha prioritzat l’assignació i l’execució en funció del retorn de la inversió en les infraestructures, si fos així el corredor Mediterrani o Rodalies, entre altres, ja haguessin estat executats fa anys en detriment de determinades línies de AVE.

 

Quadre d’inversions en Catalunya sobre el total del PGE

 

1999

11,6%

2000

14,1%

2001

11,0%

2002

11,2%

2003

12,5%

2004

12,0%

2005

15,5%

2006

14,5%

2007

13,9%

2008

14,9%

2009

2010

2011

15,2%

2012

11,1%

2013

11,9%

2014

9,6%

2015

9,5%

2016

10,7%

Font: Ministeri d’Hisenda i Administracions ¡ Públiques

Font: Generalitat de Catalunya i Liquidacions PGE