La pujada d'impostos no ajudarà a reactivar l'economia

La pujada d'impostos no ajudarà a reactivar l'economia

Fotografia d
La pujada d’impostos proposada pel Govern no ajudarà a reactivar l’economia, sinó que, ben al contrari augmentarà la inflació.

30/09/09 Antoni Abad, president de la patronal Cecot


Creiem que és una proposta que va en la direcció oposada al que ja han aplicat o es proposen aplicar altres països com França o Alemanya que el que han impulsat és, precisament, una baixada d’impostos.

Cal fomentar el consum i reactivar la demanda i això no s’aconsegueix reduint els recursos dels ciutadans. És més, des de la Cecot entenem que aquesta proposta afectarà directament les rendes mitjanes, penalitzant-les un cop més.

La proposta del Govern generarà un increment de la inflació que sumat als increments del costos energètics d’aquest any i sobre tot del proper any, ens podríem trobar amb una situació “d’estanflació”, és a dir, l’economia estancada i una inflació disparada.

És necessari negociar reformes estructurals que potenciïn la competitivitat de les empreses, tals com la reforma del mercat de treball (contractació laboral, negociació col•lectiva, flexibilitat interna de les empreses, simplificació dels procediments administratius i resolutoris en matèria laboral), l’educació, la fiscalitat, l'energia, etc. Que redueixin el dèficit públic i reactivin l’economia del país.

Fa anys que el sector empresarial demanda posar en marxa les reformes estructurals que necessita el país i transformar i adaptar les bases de competitivitat a una situació i un entorn en constant canvi com el que estem vivint. Des de la Cecot creiem que ara és moment d’abordar aquests temes i començar a posar calendari. L'esforç que ara es realitzi, contribuirà de forma determinant a augmentar el potencial de creixement econòmic. En aquest sentit, la crisi és també una oportunitat per accelerar, amb un horitzó de mitjà i llarg termini, la millora de la competitivitat del sistema productiu mitjançant les imprescindibles reformes estructurals.

Els empresaris estem decepcionats, hi ha manca de lideratge i de coratge polític per posar en marxa les reformes estructurals que necessitem com a país. No tot són diners. Les mesures que realment poden fer moure el país són les de tipus estructurals. Tan de bo el Govern posés tanta imaginació i esforços en el paquet de mesures d’estímul econòmic i empresarial com hi posa en el de tipus social, sense desmerèixer aquest segon, perquè tots sabem que en certa manera els primers suporten els segons. Sempre ha estat així, els actius paguen els passius.

Tot i la postura crítica, agraïm per fi la correcció que ha realitzat el Govern en mesures com la retirada dels 400 euros sobre l´IRPF o la reducció de l´impost de societats, d’aquesta segona lamentem que arribi en un moment on l’impacte serà mínim perquè els ingressos de les empreses s’han reduït i molt.