En favor de l'acollida de refugiats.

En favor de l'acollida de refugiats.

Image courtesy of winnond at FreeDigitalPhotos.net
Des de la Cecot i el CIESC hem fet arribar un document en favor de l'acollida de refugiats als presidents Mariano Rajoy i Carles Puigdemont, ja que el considerem un deure moral que no podem desatendre.

16/05/17


Des dels diferents estaments patronals que representem a la Cecot i al CIESC es considera que la Unió Europea és i ha de ser un espai polític de llibertat i respecte als drets humans. Que és només des del respecte a aquestes llibertats i als drets inalienables de les persones que es pot construir un espai de convivència que permeti als seus ciutadans la recerca de la prosperitat i la felicitat. La crisi dels refugiats ens ha posat a tota la Unió Europea davant d’una realitat que cal afrontar.

Segons el “UNHCR’s Mid-Year Trends 2015 report” (1) més de 60 milions de persones d’arreu del món han hagut de desplaçar-se dels seus pobles i ciutats pel raons de gènere, raça, per conflictes armats etc. Aquesta és una realitat que no canviarà en breu i que cal encarar de manera efectiva. Fer front a aquesta situació requereix sens dubte accions determinades en l'àmbit de la política exterior i de cooperació, però exigeix també una reacció de la Unió Europea i de cadascun dels Estats que la formen per tal de donar resposta efectiva a les persones que necessiten refugi, d'acord amb les normes internacionals i europees que hem adoptat com a pròpies i que tenen el seu fonament en el Conveni sobre l'Estatut dels Refugiats aprovat a Ginebra l'any 1951, d'obligatori compliment per a la Unió i els seus Estats.

El conflicte Sirià ha acabat esdevenint una crisi humanitària a dins de la mateixa Unió Europea i ens ha posat als europeus davant d’una disjuntiva ètica i moral. Des dels estaments patronals entenem doncs que la nostra obligació com a societat civil és la de posar-nos a disposició dels estaments internacionals i dels diferents governs per buscar una solució. Creiem que l'actual enfoc proteccionista no aporta solucions al problema que enfrontem, i sí nous problemes tant ètics com econòmics.

Avui una part fonamental dels Tractats de la Unió, que regulen el que coneixem com espai Schengen, ha estat suspesa a bona part del territori europeu, el que suposa atemptar directament contra la llibertat de moviment de les persones i les relacions econòmiques entre regions i pobles europeus... Que allò que ara és un problema per una part important de la població ha de ser governat i gestionat per tal que pugui significar una oportunitat tant per les persones que necessiten protecció, com pel conjunt de la nostra societat.

Cal que la Unió Europea pugui complir les seves obligacions jurídiques i morals de proveir refugi a qui fuig de la guerra i els conflictes. Les entitats opinen que cal aquesta reacció perquè la Unió Europea es dignifiqui a ella mateixa com una terra d’acollida que proveeixi de refugi a la gent perseguida i que els obri un món d’oportunitats per a la recerca d’una vida millor i els permeti aportar a les nostres economies les seves habilitats i capacitats. Que l’impacte positiu ha de ser gestionat pels nostres governants i per la societat civil. Entenem que la mobilitat internacional de les persones és un fet que beneficia les economies dels països, que hi ha una relació directa entre la immigració i el desenvolupament econòmic de cada país.

La Cecot i el CIESC creuen que una visió econòmica de les possibles solucions és de vital importància, però que sobretot ha de prevaldre una responsabilitat ètica dels nostres governants més enllà dels vots i les batalles polítiques diàries. Exigim la obertura d’un debat entre institucions públiques i societat civil en la que volem ser-hi representats com a entitats sòcio-econòmiques i en el qual el primer objectiu ha de ser la cerca d’un encaix de les persones, que fugint de la guerra, ara mateix malviuen dispersats per la Unió Europea. 

 

1 http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5672c2576/2015-likely-break-records-forceddisplacement-study.html