Conveni col·lectiu per a les empreses de gestió i mediació immobiliària

14/01/20

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària 2019 - 2021.

Codi de conveni: 99014585012004

Data de publicació: 13/01/2020

Àmbit territorial: El present Conveni serà aplicable a tot el territori de l'estat espanyol.

Àmbit temporal: El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura amb independència de la data que s'efectuï la seva publicació en el BOE. Això no obstant les seves condicions econòmiques tindran efectes des del primer de gener de 2019 i la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2021.

Jornada: La jornada ordinària durant la vigència del present conveni, excepte en aquelles empreses que tinguin pactada una jornada ordinària inferior, serà de 1.772 hores anuals de treball efectiu.

 

Increments salarials: L'escala salarial anual vigent per als períodes compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre dels anys 2019 i 2020, respectivament, així com l'import dels altres conceptes salarials per a aquests períodes, figuren en l'Annex I del Conveni.

 

Per descarregar-vos el conveni,  cliqueu aquí

 

Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org