Conveni del comerç del vidre, pisa, ceràmica i similars

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni per al període d'1 d'abril de 2013 a 31 de març de 2015.

26/11/13

Data publicació: 22/11/2013

Codi: 79000085011993

Àmbit: Catalunya

Vigència i durada: Aquest conveni estrarà en vigor a comptar del moment del registre oficial, independentment de la seva publicació al DOGC, excepte pel que fa a l'efecte econòmic, en relació amb el qual començarà l'1 d'abril de 2013. Aquest Conveni regirà fins al 31 de març de 2015.

Jornada laboral: La jornada laboral serà de 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana durant els dos anys de vigència del conveni. En còmput anual, la jornada laboral serà de 1787 hores.

Retribucions: S'estableixen per a la vigència d'aquest Conveni els següents increments salarials:

Primer any de vigència del conveni: Increment de l'1.20%, tal com ho recullen les taules salarials annexes.

Segon any de vigència del conveni: Increment de l'1%, tal i com ho recullen les taules salarials annexes.

 

 

  [PDF] Feu clic a la icona per descarregar-se la resolució.

 

També podeu consultar la resolució en la seva totalitat accedint a través de la web de la Cecot.

Per aclarir qualsevol dubte fes la teva consulta el Servei de Legislació i Convenis: