Conveni de Comerç de cansaladers-xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça

logo

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni per als anys 2013 - 2016.

19/12/13

Data publicació: 18/12/2013

Codi: 08000755011993

Àmbit: Barcelona

Àmbit temporal i vigencia: El present conveni col·lectiu entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2013 i acabarà el 31 de desembre de 2016.

Jornada: S'estableix mitjançant aquest conveni col·lectiu la jornada de treball de 1800 hores anuals de treball efectiu tant per la jornada continuada com per la jornada partida.

Increments:

- Per l'any 2013 seran de aplicaicó les taules salarials vigents a 31 de desembre de 2012, segons annex 1.

- Per l'any 2014 s'augmentarà la taula vigent a 31 de desembre de 2013 en un 1.20%, amb efectes de 1 de gener de 2014 i no tindrà cap revisió salarial.

- Per l'any 2015 s'augmentarà la taula vigent a 31 de desembre de 2014 en un 1%, amb efectes de 1 de gener de 2015 i no tindrà cap revisió salarial.

- Per l'any 2016 s'augmentarà la taula vigent a 31 de desembre de 2015 en un 1%, amb efectes de 1 de gener de 2016 i no tindrà cap revisió salarial.

 

  [PDF] Feu clic a la icona per descarregar-se la resolució.

 

També podeu consultar la resolució en la seva totalitat accedint a través de la web de la Cecot.

Per aclarir qualsevol dubte fes la teva consulta el Servei de Legislació i Convenis: