Calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la següent ORDRE TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018.

19/12/17

ORDRE TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018 (Ordre de 12 de desembre, publicada al BOE núm. 307, de 19 de desembre).


Els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les propostes sobre les dues festes locals, corresponents al seu municipi i agregats. Aquestes dues festes locals són retribuïdes i no recuperables.

En aquesta Ordre també es fan constar els ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins el termini concedit.

 

Adjuntem l'Ordre per descarregar-se.


Per ampliar informació sobre aquesta resolució o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.


Fes la teva consulta
 

Servei de Legislació i Conveni de la Cecot | Cristina Sala | Tel. 93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org

GRATUÏT PER A SOCIS