Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la Indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya (PENDENT DE PUBLICACIÓ)

26/01/18

Us informem que el passat dijous 2 de novembre es va dur a terme la signatura del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya, entre els representants sindicals i la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat).

Codi de conveni:79000275011992

Data publicació: PENDENT DE PUBLICAR

Àmbit temporal: Les condicions pactades en el present Conveni entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2017, amb independència de la data de la seva publicació en el DOGC.

Durada: La durada serà de tres anys, des de l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.

Denuncia i revisió: A partir del 31 de desembre de 2019, el Conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d'any en any excepte si hi ha denúncia.

Jornada: La jornada màxima anual serà de 1791 hores de treball efectiu durant els tres anys de vigència del Conveni, equivalent a aplicar en computo anual la jornada de 40 hores setmanals.

Retribució: L'elaboració de les taules per a l'any 2017 serà el resultat d'aplicar a les últimes publicades l'any 2016, un 1,9% d'increment amb efectes retroactius a 1 de gener de 2017.
L'increment per l'any 2018 serà d'un 1,9% sobre les taules 2017. L'increment per l'any 2019 serà un 1,8% sobre les taules del 2018.

Les taules salarials per l'any 2017, 2018 i 2019 són les que s'indiquen els annexos.


 

Adjuntem l'acta signada pendent de publicació

 

Per ampliar informació sobre aquesta resolució o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.


Fes la teva consulta

 

Servei de Legislació i Conveni de la Cecot | Cristina Sala | Tel. 93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org

GRATUÏT PER A SOCIS