Calendari laboral per a l'any 2018 i jornada 2017 del Conveni de treball de la Construcció i obres públiques.

logo

07/02/18

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària relatiu al calendari laboral per a l'any 2018 (Codi de Conveni 08001065011994)
Les festes oficials són:
1 de gener (Cap d'any)
6 de gener (Reis)
30 de març (Divendres Sant)
2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
15 d'agost (L'Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Jornades d'ajust per excés d'hores (ponts), són: el 29 de març, 30 d'abril, 10 de setembre, 2 de novembre, 7 i 31 de desembre.

La jornada anual per l'any 2018 es fixa en 1.736 hores, que equival a 217 dies de treball efectiu.

Aquest Calendari és orientatiu i ha estat confeccionat fixant com dates de vacances del 30 de juliol al 28 d'agost, ambdós inclosos.

La Festa del Patró es realitzarà el 18 de juny, i els tres dies festius de Nadal seran el 24,27 i 28 de desembre.

Manca assignar les dues festes locals a proposta dels municipis respectius.

En el supòsit que les festes locals coincideixin amb dissabte, diumenge o qualsevol dels festius pactats en el calendari laboral, es traslladarà al primer dia laborable següent llevat de pacte en contra en l'àmbit de l'empresa.

 

Adjuntem l'Acord del Calendari 2018 
 

També us adjuntem l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni  pel qual la jornada anual per a l'any 2017 ha quedat establerta en 1.736 hores.

Acorden que la jornada del 5 de desembre de 2017 es reduirà en 2 hores, finalitzant la mateixa 2 hores abans de la jornada pactada en l'empresa.

 

Adjuntem l'Acord relatiu a la jornada 2017

 

Per ampliar informació sobre aquesta resolució o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.


Fes la teva consulta

 

Servei de Legislació i Conveni de la Cecot | Cristina Sala | Tel. 93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org

GRATUÏT PER A SOCIS