Conveni d'estacions de serveis

Us informem que s'ha publicat en el BOE la resolució per la qual es registra i publica el conveni per als anys 2010 - 2015.

09/10/13

Data publicació: 03/10/2013

Codi: 99001995011981

Àmbit: Estatal

Àmbit temporal: El present Conveni té una vigència de 6 anys. En conseqüència, i un cop es publiqui en el BOE s'aplicarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2010 fins al 31 de desembre de l'any 2015.

Jornada: La jornada laboral anual màxima de temps efectiu del treball del sector per als anys de vigència del present conveni serà de 1.760 hores de treball efectiu.

Increment i revisions salarials: El salari base serà objecte de les següents revisions en els anys de vigència del conveni;

- Anys 2010 i 2011 increment 0%

- Any 2012, actualització de taules en un 0,8%, sense revisió salarial conforme a l'II Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC), i sense abonament d'endarreriments corresponents a l'any 2012. Servint aquestes taules de base per a l'increment dels anys següents.

- Any 2013, increment del 0,6% sobre les taules de 2012

- Any 2014, increment del 0.6%

- Any 2015 increment del 0,6%

Per als anys 2013, 2014 i 2015 s'aplicaran les clàusules d'actualització que preveu el AENC.

Els increments salarials pactats l'any 2013 seran regularitzats en el termini d'un mes des de la publicació en el BOE.

 

  [PDF] Feu clic a la icona per descarregar-se la resolucióTambé podeu consultar la resolució en la seva totalitat accedint a través de la web de la Cecot.

Per aclarir qualsevol dubte fes la teva consulta el Servei de Legislació i Convenis: