Conveni col·lectiu de l'ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics

15/01/20

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació i les taules salarials del 2019.

Codi de conveni: 79000575011994

Data de publicació: 13/01/2020

Àmbit territorial: El present Conveni serà aplicable a tot el territori de Catalunya.

Acords:

·             Aprovar per unanimitat les noves taules salarials per a l'any 2019.

·             Aprovar per unanimitat un nou redactat del grup 2 de l'article 8 que substitueixi a l'actual.

·             Aprovar per unanimitat un nou redactat de l'Annex 1 que substitueixi a l'actual.

·             Aprovar per una unanimitat un nou redactat del grup 3 de l'Annex 4 que substitueixi a l'actual.


Les taules salarials s'aplicaran amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener. Seran vigents des de la data de la seva signatura. Els centres hauran d'aplicar aquestes taules dins dels dos mesos següents a la seva aprovació.

 

Per descarregar-vos el text amb la modificació i les taules,  cliqueu aquí

 

Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org