Conveni de la indústria química

logo quimic

Us informem que s'ha publicat en el BOE per la qual es registra i publica el XVII Conveni Col·lectiu general de la indústria química.

09/04/13

Data publicació: 09/04/2013

Data resolució: 26/03/2013

Codi: 99004235011981

Àmbit: Estatal

Àmbit temporal: Aquest Conveni entra en vigor a partir de la seva publicació en el BOE i, en qualsevol cas, en el termini de 15 dies des de la seva signatura. La seva durada serà fins al 31 de desembre de l'any 2014.

Jornada: Els treballadors afectats pel XVII Conveni de la Indústria Química tindran una jornada laboral màxima anual de 1752 hores de treball efectiu en els anys 2013 i 2014.

Revisió salarial:

Any 2013: Un cop depurat el concepte MSB de 2012, d'acord amb els epígrafs 2.1 i 2.2 de l'apartat I, no caldrà efectuar cap increment sobre aquesta, sense perjudici de l'oblicació d'abonar els SMG establerts als articles 32 i 44 amb efectes des de l'1 de gener de 2013. En qualsevol cas les empreses hauran de fer front als nous venciments d'antiguitat que es produeixin durant aquest any.

Any 2014: Un cop depurat el concepte MSB de 2013, d'acord amb els epígrafs 2.1 i 2.2 del apartat I, es procedirà a incrementar aquesta en funció dels següents paràmetres:

- Si l'increment del PIB a preus constants el 2013 és inferior o igual a l'1%, l'increment de la MSB el 2014 serà de 0.2%.

- Si l'increment del PIB a preus constants el 2013 és superior a l' 1%, l'increment de la MSB el 2014 serà del 0.4%.

Aquests increments salarials només s'aplicarien en cas que la taxa de variació interanual del PIB de l'any 2013 fos una xifra superior a la del 2012.

En qualsevol cas les empreses hauran de fer front als nous venciments d'antiguitat que es produeixin durant aquest any.

 

  [PDF] Feu clic a la icona per descarregar-se la resolucióTambé podeu consultar la resolució en la seva totalitat accedint a través de la web de la Cecot.

Per aclarir qualsevol dubte fes la teva consulta el Servei de Legislació i Convenis: