PUBLICACIÓ del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica per als anys 2013 - 2015

Us informem que s'ha publicat en el BOPB, la resolució per la qual es registra i publica el Conveni per als anys 2013 - 2015.

29/05/14

Data publicació: 29/05/2014

Codi: 08002545011994

Àmbit: Barcelona

 

Per l'aplicació dels increments del Conveni, des de la Cecot us hem elaborat una guia per l'aplicació dels increments salarials pel període de 2013 a 2015:

1- Endarreriments de l'any 2013

A la nòmina del mes de maig s'ha d'abonar, en concepte "d'endarreriments 2013", les següents quantitats:

 

Grupo Profesional

0,2% año 2013

Salario Convenio

G1 49,50
G2 46,52
G3 43,20
G4 41,62
G5 40,21
G6 39,10
G7 38,66

 

 

Grupo Operarios 0,2% año 2013
  Pinche 16 años 23,62
  Pinche 17 años 24,70
  C. Formación 1er año 18,76
8 C. Formación 2do año 20,44
  C. Formación 3er año 23,50
  Empleados  
  Aspirante 16 años 23.51
  Aspirante 17 años 24,35
  C. Formación 1er año 18,76
  C. Formación 2do año 20,44
  C. Formación 3er año 23,50

 

Aquestes quantitats s’han d’abonar en aquest mes de maig, ja que l’acord ha estat publicat en el B.O.P. de Barcelona del passat dia 8 de maig.

Per a la resta de conceptes salarials, diferents del sou base i de les pagues extraordinàries, els endarreriments dels quals ja estant compresos en les anteriors quantitats, l' increment serà del 0,2%.

2- Aplicació de les Taules salarials de l'any 2014

A continuació aplicarem les taules que corresponen a l’any 2014.

Per a la resta de conceptes salarials, que no figurin en taules, l'increment de conveni pactat, inclosa la “motxilla” és el d'1,35%.

3- Endarreriments any 2014

Els endarreriments corresponents a l’any 2014 es calcularan amb normalitat, per diferència entre els imports abonats en els mesos transcorreguts des de l’1 de gener i el mes d’aplicació de les taules salarials corresponents a l’any 2014.

Com a molt tard, aquesta aplicació s’haurà de fer en el mes en què es publiquin les taules salarials en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

4- Taules de l'any 2015

Les taules salarials corresponents a l’any 2015 seran de directa aplicació a partir de l’1 de gener de 2015, ja que la possible revisió salarial derivada de la clàusula de revisió salarial pactada, la calcularà la Comissió Paritària del conveni, i s’abonarà en una única paga no incorporant-se el seu import en les taules del 2015.

 

Adjuntem la resolució per descarregar-se.

També podeu consultar la resolució en la seva totalitat accedint a través de la web de la Cecot.

Per aclarir qualsevol dubte fes la teva consulta el Servei de Legislació i Convenis: 

 

 

 

Documents relacionats