Conveni de supermercats i autoserveis d'alimentació

Us informem que s'ha publicat en el BOP la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària.

25/10/13

Data publicació: 23/10/2013

Codi: 79001565011999

Àmbit: Catalunya

Interpretació art. 28: 

"Durant e primer trimestre de l'any natural, les empreses facilitaran als representants legals del personal els quadres horaris laborals generals"

És la següent:

"És el document d'eleboració anual en què es plasma el calendari laboral de conformitat amb l'article 34 del TRLET i altres normes legals i convencionals referides a la jornada"

 

  [PDF] Feu clic a la icona per descarregar-se la revisió salarial per a l'any 2010

 

També podeu consultar la resolució en la seva totalitat accedint a través de la web de la Cecot.

Per aclarir qualsevol dubte fes la teva consulta el Servei de Legislació i Convenis: