Les empreses tenen més dificultat per accedir al finançament

Les empreses tenen més dificultat per accedir al finançament

Fiscalitat i finances

Un 66% de les empreses que han vist minvar els seus resultats per l’impacte de l’economia en el primer semestre d’any.

28/10/08 · Cecot


La morositat s’ha incrementat en el 55% dels casos i el 50% de les empreses asseguren tenir més dificultats per accedir al finançament.

El Club Cecot Financer & Fiscal va realitzar a finals de setembre un sondeig entre els seus membres per tal de conèixer el grau d’impacte de la situació econòmica actual.

El resultat del sondeig demostra que l’entorn de crisi financera està afectant clarament el sector empresarial. La caiguda de les vendes, dels marges i, consegüentment, dels resultats es poden interpretar, fins i tot, des d´un punt de vista cíclic. Però des de la Cecot s´entén que l´increment de la morositat va lligat a la dificultat d’accés al finançament.  Dins de la taxa de morositat s´inclouen els casos d´empreses que estan anant malament, amb baixada de vendes i amb pèrdues importants i que no podran fer front als seus pagaments. Però també s´haurà d´incloure les empreses que no poden fer front als seus pagaments precisament perquè tenen limitats els recursos financers i en un context on l´economia es frena, la pròpia administració pública està allargant els seus terminis de pagament, etc., com a empresari necessites complir els teus compromisos i per fer-ho són necessaris els recursos de circulant.

La pràctica diària empresarial demostra que, tot i els discursos positius per part de les entitats financeres, les empreses veuen retallades les línies de descompte o les pòlisses de crèdit, que no es concedeixen noves línies i que, per tant, empreses que tenen resultats positius, que estan guanyant diners econòmicament parlant, incrementaran la taxa de morositat per no comptar amb recursos financers que ajudin al seu circulant.

La Cecot va fer partícip dels resultats del sondeig al secretari d´Estat d´Economia, David Vegara, que es va reunir a principis d´octubre amb empresaris associats a la Cecot per parlar de la situació econòmica d´Espanya i de les mesures previstes pel Govern per afrontar-la.