Objectiu pime: trobar el finançament més adequat per cada empresa

Objectiu pime: trobar el finançament més adequat per cada empresa

Fiscalitat i finances

Fotografia d'Enric Rius

Darrerament estem immersos en una creixent crítica i desencís per part de les empreses, al voltant de com estan funcionant els sistemes de finançament empresarial.

01/07/11 · Enric Rius, assessor financer i fiscal de la patronal Cecot


Darrerament estem immersos en una creixent crítica i desencís per part de les empreses, al voltant de com estan funcionant els sistemes de finançament empresarial i, concretament, de com estan funcionant els processos de crèdit a través de les entitats financeres.

                                                                    

Ens estem trobant, a dia d’avui, que els criteris tradicionals d’anàlisi de les operacions de crèdit no serveixen, i des de la Cecot considerem que ha d’haver un plus d’interpretació del projecte empresarial i de l’equip humà que l’impulsa per part de les entitats financeres. La situació i la conjuntura és la que és, venim i estem en un context de crisi econòmica global, i no serveix un simple filtre per realitzar l’examen purament financer que es feia fins ara: “ha tingut pèrdues l’últim any?”, probablement en el 90% dels casos la resposta serà afirmativa, donada la situació econòmica.

 

Per això entenem que s’ha de contextualitzar el projecte a finançar ja que la situació actual facilita que l’últim any l’empresa hagi tingut pèrdues, però això no vol dir que el negoci sigui un mal negoci o que la gestió de l’empresa no sigui l’adequada. És en aquest punt que pren rellevància la gestió de recerca de vies de finançament que desenvolupem des de les associacions empresarials. Una tasca, ja sigui a través de finançament públic com privat, que té com objectiu únic facilitar a les pimes les diferents opcions que tenen al seu abast a l’hora de cercar crèdit, i que va des de les més conegudes com la banca comercial o la banca pública (ICF, ICO o AVALIS), fins a les més desconegudes dins del finançament privat com poden ser-ho els business angels, el capital risc o el family office.

 

En aquest sentit, la dimensió de les empreses és important per tal d’ajustar les necessitats de finançament que més poden cobrir les seves demandes. No és el mateix cercar finançament per una microempresa, un autònom o una pime, tot i que per tots ells és vital conèixer com plantejar la memòria o document de sol·licitud de crèdit als diferents organismes i entitats, tant públics com privats. Els serveis d’assessorament financer i fiscal d’organitzacions com la Cecot, tenim una responsabilitat diària vers les empreses i autònoms que representem. Aquesta responsabilitat passa per assessorar cada empresa de manera particular, en base a les seves necessitats de finançament, i de l’altra, elevar als organismes de finançament aquells instruments o processos que no funcionen correctament i que impedeixen que les empreses assoleixin el crèdit que necessiten per continuar la seva activitat.