La Cecot trasllada al Ministre De Guindos la seva preocupació per la limitació dels drets bàsics dels accionistes de pimes amb el RDL 15/2017

La Cecot trasllada al Ministre De Guindos la seva preocupació per la limitació dels drets bàsics dels accionistes de pimes amb el RDL 15/2017

Aquests canvis legislatius tornen a respondre a necessitats de determinades grans empreses en detriment del més d'un milió de societats mercantils espanyoles que veuen com els seus acords fundacionals han quedat anul·lats.

31/10/17 · Cecot


  • El 6 d’octubre el Consell de Ministres va aprovar un paquet de mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins del territori nacional en forma de Reial Decret Llei 15/2017.
 
  • La Cecot no veu en l’exposició de motius que la mesura hagi estat presa per reforçar el paper dels administradors en contra dels accionistes si no fos per l’actual context polític, tampoc considera que les mesures puguin dinamitzar l’economia, ni molt menys ajudar a consolidar la unitat de mercat.
 
 
La patronal catalana Cecot ha fet arribar un escrit al Ministre d’Economia del Gobierno de España, Luís de Guindos, per traslladar-li la preocupació de les seves empreses associades pel que consideren una limitació dels drets bàsics dels accionistes, propietaris a la seva majoria de petites i mitjanes empreses i que formen el 98% del teixit empresarial a España i a Catalunya. La limitació, segons l’anàlisi de la Cecot, prové del canvi legislatiu que va aprovar el Govern al Consell de Ministres del passat 6 d’octubre i que fa referència a les mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins del territori nacional incloses al RDL 15/2017. 
 
La Cecot, mitjançant una carta del seu president, Antoni Abad, ha expressat al Ministre que “després d’haver analitzat únicament els drets bàsics dels accionistes, i en especial del gruix de la nostra activitat econòmica, volem animar-lo a que avaluïn l’anàlisi que hem realitzat i que introdueixin les esmenes necessàries per corregir els efectes negatius que afecta a més del 90% dels nostres actors econòmics”.
 
La principal crítica a la modificació de la mesura rau en el fet que el RDL 15/2017 sostreu de la junta general d'una empresa la competència d'acordar el trasllat de la seva seu, i ho fa de tal manera que l'òrgan d'administració podrà arribar a prendre la decisió de traslladar la seu social fins i tot en contra de la voluntat explícita dels socis o accionistes.
 
A més obliga als accionistes a realitzar un nou acord per tornar a assumir aquesta competència excloent expressament als administradors, ja que tal com s'ha aprovat el text, la decisió consta com una competència exclusiva dels administradors o ben compartida entre els dos òrgans. De fet, ha de ser el mateix òrgan d'administració el que, a iniciativa pròpia o a petició dels socis/accionistes, convoqui una junta general per abordar el tema, amb els terminis i requisits pertinents, i mentrestant la competència seguirà sent de l'òrgan d'administració, exclusivament. Finalment, l'acord haurà d'elevar-se a escriptura pública i inscriure's al registre mercantil, a càrrec de la societat.
 
A criteri de la Cecot, aquesta iniciativa és contrària a la tradicional prevenció del legislador davant els canvis de domicili, per sospitar que poden dissimular una voluntat de manipulació de les regles de competència territorial dels jutjats i tribunals, en perjudici de les accions que els socis/accionistes o els creditors volguessin interposar contra les societats.
 
És una modificació, a més, que lesiona directament els drets dels socis/accionistes, que són els propietaris de la societat. Com és sabut, la junta és l'òrgan suprem de les societats de capital, a la qual s'han de sotmetre els administradors, i aquesta modificació legislativa subverteix aquest principi, situant a l'òrgan d'administració davant, pel que fa a aquesta matèria, trencant l'acord contingut en els estatuts (que és la llei de la societat) i obligant als propietaris de les companyies a prendre de nou l'acord, deixant lliure un espai de temps suficient perquè els administradors puguin traslladar la seu social, sense que els socis/accionistes el puguin impedir.
 
 
Una decisió política amb afectació directa al teixit pime 
 
“Des de la Cecot veiem en els arguments que recolzen aquesta reforma exprés una voluntat més condicionada de moment polític actual que per la necessitat de reforçar el paper dels administradors en detriment dels accionistes”, afirma Abad, “i només podem que lamentar que es torna a promoure un canvi legislatiu des del Govern, que respon a resoldre els problemes d'algunes grans empreses impactant negativament sobre la majoria empresarial, les pimes”.
 
Justament, limitant drets bàsics dels accionistes de moltes petites i mitjanes empreses es pot perjudicar els seus interessos sense solució de continuïtat. “Estem parlant de més d'un milió de societats mercantils espanyoles que de sobte han vist com els seus acords estatutaris fundacionals han quedat anul·lats i que per restituir aquests pactes fundacionals hauran de modificar de nou els seus estatuts amb els consegüents costos addicionals d'adaptació”. 
 
La justificació continguda en l'exposició de motius no explica les raons per les quals aquesta modificació contribueix a la consolidació de la unitat del mercat, i són molt difícils d'imaginar. I sobretot, és una pràctica legislativa fraudulenta dissimular que la veritable motivació és que es vol promoure i facilitar la sortida de les seus socials de Catalunya sense que els socis ho puguin impedir. Explicitar-ho seria evidenciar que és una norma contrària al principi de la igualtat (article 14 de la Constitució Espanyola) i que vulnera la llibertat d'empresa dins del marc de l'economia de mercat (article 38 de la Constitució Espanyola).