La Mediació de Crèdit pot ajudar a salvaguardar 200.000 llocs de treball i 12.500 empreses a Espanya

La Mediació de Crèdit pot ajudar a salvaguardar 200.000 llocs de treball i 12.500 empreses a Espanya

Fiscalitat i finances

Hem demanat al Govern la creació de la Mediació del Crèdit per aconseguir finançament empresarial

19/04/11 · Departament de Comunicació de la Cecot


Des de la Cecot hem fet arribar una proposta als governs central i autonòmic per adaptar la figura de la Mediació del Crèdit, ja existent a França, a la realitat del nostre país per tal de fer arribar finançament a les pimes. Estem distribuint la proposta a diferents organitzacions empresarials a Espanya, sindicats, partits polítics, col·legis professionals, etc. per generar un debat al voltant d’aquest instrument de finançament.

La Mediació del Crèdit és un instrument que el govern de Sarkozy impulsa en paral·lel a la programació d’ajudes al sector financer per garantir que les empreses franceses no pateixin una crisi creditícia que qüestioni la seva viabilitat i la de milers de llocs de treball. El govern francès condiciona des del primer moment les ajudes al sector bancari al compromís amb el sector empresarial i, d’aquesta manera, el govern francès utilitza la Mediació com instrument de pressió sobre les entitats financeres per revertir a les pimes i a l’economia real els crèdits que l’Estat va donar als bancs en forma de garanties o de fons.

Els bancs, a canvi d’aquesta injecció, es comprometen entre d’altres a realitzar un acompanyament més estret en el desenvolupament d’un projecte de crèdit empresarial i valorar de forma preferent la viabilitat del projecte i de l’equip emprenedor per sobre dels avals. La voluntat de garantir el bon funcionament d’aquest nou instrument ha suposat que ja hagi tingut diverses revisions per ajustar el seu funcionament i garantir la seva utilitat.

Seguint el model francès i extrapolant les seves dades, a Espanya l’impacte que tindria la posada en marxa d’aquest instrument suposaria contribuir a consolidar 12.500 empreses, desbloquejar 2.750 milions d’euros i a preservar 200.000 llocs de treball. Si fem l’extrapolació a nivell autonòmic a Catalunya, les empreses consolidades serien prop de 2.500, preservant 40.000 llocs de treball i desbloquejant 550 milions d’euros.

A França, el 82% de les empreses sol·licitants de la mediació han estat acceptades i el 55% han tingut una resolució favorable.