Canvis en la regulació dels administradors societaris

Canvis en la regulació dels administradors societaris

Fiscalitat i finances

Enric Rius, responsable de l?àrea d?assessorament fiscal i financer de la Cecot

"La nova regulació dels administradors societaris incorpora codis de bones pràctiques i major transparència que cal conèixer"

13/07/15 · Enric Rius, Responsable de l?àrea d?assessorament fiscal i financer de la Cecot


El mes de juliol has impartit un seminari sobre la nova regulació dels administradors societaris a Cecot Formació, a qui afecta exactament aquesta nova regulació?

Afecta a tots els membres dels òrgans d'administració societaris, ja siguin administradors, membres de un consell d'administració, apoderats o directius amb facultats de gestió, etc., donat que la normativa amplia molt l’àmbit de responsabilitats.


I què ha motivat un canvi en aquesta regulació?

Tots aquests canvis en la Llei de Societats de capital i altres normes com el Codi Penal, són conseqüència de l'exigència social i empresarial de garantir una major transparència i d’incorporar codis de bones pràctiques en les empreses que milloren la seva competitivitat.Quins són els canvis més significatius respecte a l’anterior regulació? 

Els canvis més significatius venen per una extensió de l’àmbit de responsabilitats que els administradors assumeixen en l'exercici de les seves funcions, si bé és cert que la norma deixa molt clar que aquestes responsabilitats hi són sols quan les coses no es fan correctament i no pas per qualsevol altre risc inherent al negoci o a les decisions estratègiques que prengui l'administrador. És a dir, que l'administrador es pot equivocar, l'empresa pot anar malament per molts motius, però l'administrador ha d'actuar dins de la Llei i de forma correcta. Què cal tenir en compte a partir d’ara?

La conseqüència és que cal parar molta atenció a allò que la Llei estableix com a normes imperatives sobre el que ha de fer un bon administrador: en quin moment ha de presentar un concurs, quan ha de convocar Junta, quan la Llei considera que és insolvent, etc., donat que aquest incompliment sí que pot derivar en responsabilitats. En el cas dels consells d'administració, per exemple, han de reunir-se com a mínim trimestralment i seria recomanable que tinguessin assessorament jurídic en les seves deliberacions. També cal destacar l'exigència de que la relació entre els consellers i la societat han d'estar regulats per contracte que ha d’incorporar totes les retribucions que el Consell cobrarà per tots els conceptes. La inexistència d'aquest contracte suposa considerar fóra de la Llei els cobraments, amb les conseqüències tributàries i de tot ordre que això pot tenir per les empreses.Enric Rius
Responsable de l’àrea d’assessorament fiscal i financer de la Cecot