Com fer arribar el missatge amb les xarxes socials

Com fer arribar el missatge amb les xarxes socials

Innovació

David Vilarrubias, assessor de xarxes socials

Les empreses han de definir en quines xarxes socials volen ser en funció de la seva estratègia de màrqueting general, que haurà d'estar vinculada amb la de màrqueting en línia

13/07/12 · David Vilarrubias, assessor de xarxes socials


Actualment hi ha un desequilibri entre la proporció d’empreses amb presència a les xarxes socials i l’elevat nombre d’usuaris que habitualment consulten el seu perfil, sobretot amb la introducció de terminals mòbils intel·ligents. Aquest fet és causat principalment per la dificultat de les empreses a l’hora de plantejar una estratègia de màrqueting online efectiva i dedicar-hi els recursos necessaris per portar-la a terme. 

Diversos estudis mostren la tendència creixent en l’ús de les xarxes socials en front dels sistemes tradicionals. La tendència es consolidarà en els propers anys ja que la major part d’usuaris tenen pensat augmentar el seu ús o unir-se a noves xarxes. 

Per començar a definir la seva presència a les xarxes socials, el que ha de tenir clar una empresa és a quines xarxes haurà de tenir presència i a quines no. Per prendre aquesta decisió caldrà que prèviament es disposi d’una estratègia de màrqueting general amb la que haurà d’anar alineada la de màrqueting online. No es faran servir les mateixes xarxes amb una estratègia orientada a persones físiques (Business to Consumer) que una altra orientada a altres empreses (Business to Business). Per exemple, a LinkedIn hi trobem un perfil eminentment professional i l’eina ofereix una plataforma de gestió de grups on poder fer arribar el nostre missatge. A Espanya es comptabilitzaven més de 2 milions d’usuaris a finals de l’any passat i amb unes perspectives de creixement molt elevades.

Amb l’estratègia plantejada caldrà conèixer a quines xarxes socials tenen presència els destinataris del nostre missatge i quins serveis podem oferir mitjançant les aplicacions socials disponibles. Aquesta informació ens possibilitarà definir un pla de comunicació online, planificat en el temps, amb control de resultats i  adaptat a l’estratègia de negoci de l’empresa i als recursos disponibles.

Per tal d’adaptar el missatge a les característiques i formats corresponents,cal conèixer les possibilitats de cada xarxa. A tall d’exemple, els blogs suporten una quantitat d’informació elevada orientada a complementar  la informació del web mentre que a Twitter, s’han d’enviar missatges curts de text orientats a tasques concretes com notificar avisos o respondre a consultes breus.Si es complementa amb les tècniques adients de posicionament web, la combinació entre la informació que publiquem de manera adequada i la quantitat de converses en les que aparegui la nostra empresa a les xarxes socials,millorarà la rellevància de l’empresa en aquelles paraules o termes clau on estigui centrat el focus del negoci. Actualment ja no n’hi ha prou amb “ser-hi”, s’hi ha d’estar ben posicionat.

En general els costos d’infraestructura per una presència inicial a les xarxes socials són molt baixos. El cost principal, sobretot a llarg termini, el trobem en el temps de dedicació al manteniment i la gestió dels perfils, per això vull destacar la importància de la formació contínua del personal de l’empresa, que s’ha de veure com una inversió i no pas com una despesa, donats els beneficis aportats per un ús adequat de les xarxes.

David Vilarrubias
Assessor de xarxes socials