"Lobby" català especialitzat en TIC”

"Lobby" català especialitzat en TIC”

Competitivitat

Un miler de companyies tecnològiques han presentat un lobby per reclamar que es fomentin les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) .

10/07/09 · Cecot


 

Un miler de companyies tecnològiques han presentat un lobby per reclamar que es fomentin les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les administracions i als agents socials a través de la Federació d'Associacions Empresarials TIC de Catalunya (Faeticc). Aquesta associació, que està formada per sis associacions catalanes, té l'objectiu de defensar els seus interessos als diversos sectors i augmentar, així, la seva competitivitat. Es tracta del primer grup d’aquestes característiques que es crea a Catalunya i neix precisament per la falta de veu que el sector té a l’Administració. El seu principal objectiu és assolir compromisos per part de la Generalitat per impulsar el sector de les TIC, un sector que agrupa aproximadament 9.500 empreses, en la seva majoria pimes que, tot i que sembla que per ara la crisi no els afecta gaire, requereixen el recolzament públic per seguir creixent. La Federació pretén impulsar el sector i fer-lo créixer a través de la generació de mercat, la internacionalització, la realització de projectes conjunts i la generació d’economies d’escala i de serveis per a les pimes TIC. Faeticc agrupa sis associacions d’empreses TIC: Aenteg (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona), Aseitec (Associació d'Empreses d'Informàtica i Tecnologies de la Comunicació, adherida a la Cecot), CatEI (Associació d'Empreses Informàtiques de Catalunya), CatPL (Associació Catalana d'Empreses pel Programari Lliure), Gentic (Grup d'Empreses de Noves Tecnologies de la Comunicació i la Informació del Maresme) i TICOsona (Associació d'Empresaris de les Tecnologies de la Comunicació i la Informació de la Comarca d'Osona).