Desinformació de la directiva europea sobre temps de treball

Desinformació de la directiva europea sobre temps de treball

Laboral

La Cecot s´ha posicionat a favor de la directiva de temps de treball proposada per la UE perquè permetrà la flexibilització de la jornada laboral. Entenem que la flexibilitat ha d´afavorir tant als treballadors com a les empreses.

27/06/08 · Cecot


Si la revisem a fons, veurem que aquesta directiva no implica canvis substancials respecte de la normativa vigent a Espanya. Ans al contrari, limita jornades que fins ara eren més extenses.

Els ministres de Treball de la Unió Europea van aprovar fa un parell de setmanes ampliar la jornada laboral màxim a 65 hores setmanals. La directiva aprovada estableix que, com a norma general, la setmana de treball en la UE ha de ser de màxim 48 hores. No obstant, es permetrà que, en funció dels acords individuals, empresari i treballador puguin allargar la jornada laboral fins a 60 hores setmanals, calculades com a mitjana durant un període de 3 mesos, i, fins i tot, fins a 65 hores en el cas de guàrdies mèdiques. Espanya ha reclamat que aquestes excepcions a les 48 hores s´el·liminin per complert després d´un període transitori.

Davant d´aquesta proposta la nostra patronal no entén determinats posicionaments que s´han pogut llegir als mitjans de comunicació, des de diferents orígens, en contra d’aquesta directiva de regularització del temps de treball. No entenem que, encara avui, un país com Espanya hagi de donar lliçons de drets socials junt amb Xipre, Grècia, Portugal o Hongria, davant de països a qui ningú nega la importància que atorguen a la responsabilitat social com són els països nòrdics, Suècia, Noruega, Alemania, fins i tot França, etc. que sí han donat recolzament a aquesta iniciativa.

La llei orgànica de l´Estatut dels Treballadors permet i autoritza a Espanya jornades de 63 hores setmanals en períodes de 15 dies, per tant, la normativa Espanyola permet jornades superiors a les que preveu la directiva. Motiu pel qual encara entenem menys les crítiques rebudes. Crítiques que només podem comprendre com a conseqüència d´una manca d´informació.

L´Estatut dels Treballadors actual dona cabuda a planificar una jornada per una setmana de 63 hores (7 dies de la setmana x 9 hores) si bé la setmana següent com a màxim es podria fer 36 hores (4 dies de la setmana x 9 hores), respectant en tots els casos el màxim anual de 1.826 hores (equivalència anual de 40 hores setmanals) o el topall que indiqui el conveni del sector. L´actual directiva marcava la jornada laboral de 48 hores en un període de referència. A Espanya, aquest període de referència és de 15 dies.

La nova directiva obre la possibilitat de pactar jornades setmanals de fins a 60 hores però ho limita a que: l´Estat té la potestat d´autoritzar o no; s´ha de regular per conveni col.lectiu; no es poden fer més de 48 hores setmanals sense consentiment del treballador (en el cas espanyol, no més de 96 hores en catorze dies); que el consentiment del treballador s´ha de fer anualment; que als 3 mesos el treballador es pot retractar; etc.

Per tant, tenint en compte aquesta informació, des de la Cecot entenem que la directiva proposada no canvia substancialment el que ja segueix la normativa espanyola. Al contrari, no es podran fer més de 60 hores efectives setmanals quan en aquests moments és possible arribar a les 63 hores.

La posada en marxa de la directiva de temps de treball, lluny de tornar al segle XIX, harmonitzarà la jornada amb lògica europea i beneficiarà en quant a flexibilització laboral, tant al treballador com per a l´empresa i més en contextos de globalització.

La Cecot pot entendre que els sindicats vegin una pèrdua de control en l´actual sistema de negociació col.lectiva perquè es passaria a una negociació entre parts. Però l´entitat no desacreditaria la directiva sinó que creu convenient un nou enfocament en la negociació o canvis en els criteris de negociació per tal d´introduir el concepte de la flexibilitat.