La Cecot creu que el RD d'autoconsum energètic intenta frenar un model que serà inevitable en el temps

La Cecot creu que el RD d'autoconsum energètic intenta frenar un model que serà inevitable en el temps

Fotografia del Ministre Soria _Pool Moncloa / J. M. Caballero / Accés lliure

El RD contradiu les directives europees de foment de les energies renovables i l'eficiència energètica.

13/10/15 · Cecot


  • Garrofé: “El que s’està fent amb l’aprovació del RD és frenar allò que és inevitable, demorant així l’eficiència energètica, la reducció de costos i la possibilitat que es desenvolupin i neixin nous sectors econòmics i teixit empresarial”.

 

  • La patronal catalana creu que l’autoconsum energètic ajudarà a la reactivació de l’activitat econòmica i industrial, alhora que reduirà la dependència energètica amb l’exterior i el dèficit tarifari.

 

El Consell de Ministres de divendres passat va aprovar un Reial Decret per regular les condicions administratives, tècniques i econòmiques per al subministrament i la producció d’electricitat en modalitat d’autoconsum.

El passat 15 de juliol la patronal Cecot va demanar al Govern la revisió del text d’aquest projecte de Reial Decret ja que entenia, i continua entenent, que aquest, lluny de plantejar un marc regulador que afavoreixi l’autoconsum, proposa unes condicions que evitaran el seu desenvolupament,penalitzant especialment les instal·lacions en petits negocis, comerços i empreses.

D’altra banda, tal i com està proposat, aquest RD contradiu les directives europees de foment de les energies renovables i l’eficiència energètica. La Cecot considera que les instal·lacions d’autoconsum són un factor clau a tenir en compte en la implementació de conceptes nous com les denominades “ciutats intel·ligents”, la consecució dels objectius 2020 marcats per la Unió Europea i, en conseqüència, els objectius mediambientals del país en relació al canvi climàtic.

David Garrofé, secretari general de la Cecot, afirma que l’aprovació del RD d’autoconsum “és un intent de frenar quelcom que és inevitable amb el perjudici, conseqüent, de demorar en el temps la millora d’eficiència, la reducció de costos per als consumidors i la possibilitat que es desenvolupin i neixin nous sectors econòmics i teixit empresarial”.

Tot i que el propi Ministeri d’Industria, Energia i Turisme afirmi que l’autoconsum  “no es, sin embargo, eficiencia energética, puesto que el consumo en su conjunto es el mismo; pero pasa a generarse de una forma más distribuïda”, a criteri de la patronal catalana l’autoconsum aporta nombroses avantatges al sistema elèctric de les que en destaca: una major eficiència energètica del sistema gràcies a la generació distribuïda, que evita les pèrdues per transport al produir-se l’energia a prop dels punts de consum, alliberant a la xarxa elèctrica; un estalvi energètic immediat per al consumidor; una reactivació econòmica i industrial i l’augment de la competitivitat de les empreses; la canalització de l’estalvi privat cap a una inversió local i propera, facilitant la consolidació de teixit productiu pime als territoris; contribueix a que millori la qualitat de servei en el subministrament d’energia en termes generals degut a que davant d’una incidència a la xarxa d’autoconsumidors, podrien contribuir amb la seva energia generada.

“Des de la Cecot creiem que s’està demorant la implementació d’una nova pedagogia energètica i de consum sostenible que beneficiaria a tots els consumidors”, conclou Garrofé. La patronal també considera que tal i com està estructurat el RD blinda els models clàssics de consum energètic i que el que caldria és ajudar a transformar-los amb certa urgència.

La Cecot recorda que és crític establir una política industrial que ha de complementar-se amb una política energètica i una política de canvi climàtic, amb actuacions transparents i objectives per part de tots els actors involucrats i fruit d’un compromís social que doni estabilitat i seguretat jurídica.

La Cecot considera important el desenvolupament d’un marc normatiu viable per l’autoconsum,que permeti la millora de les condicions dels consumidors a l’hora de gestionar eficaçment el seu subministrament elèctric.