Els residus a l'empresa

Els residus a l'empresa

Medi Ambient

.

Actualment s'ha de girar la vista cap a reduir costos i els recursos ambientals són un d'ells

06/09/13 · Jordi Costa i Marta Carmona, assessors Ambientals


Progressivament el medi ambient ha passat a formar part de la gestió empresarial, tant pel que fa a l'operativa quotidiana com a l’efecte que té sobre el compte d’explotació i el medi ambient. En moments com l’actual, on mantenir els ingressos és difícil, s’ha de girar la vista cap a reduir costos i els recursos ambientals són un d'ells. Els residus són el vector que més rellevància té i que, per definició, qualsevol activitat genera.

L’estalvi en la gestió dels residus pot arribar de diferents vessants:

- Optimització de processos: cal imputar a cada procés els residus que genera i el seu cost de gestió, no fer-ho a despeses generals. D’aquesta manera es coneixerà la rendibilitat real de cada procés.

- Prevenció: el millor residu és aquell que no es genera.

- Correcta segregació dels residus: evitar pagar per l’eliminació de residus que es podrien valoritzar, ja sigui materialment (reciclar) o energèticament (combustible derivat del residu).

- Optimitzar econòmicament els proveïdors: els moments econòmics han fet que hi hagi variacions significatives en els preus històrics dels residus. Cal fer un seguiment dels mateixos per garantir que s’està pagant un preu competitiu en cada moment.

 

Font publicació: Viaempresa