La Cecot creu que l’impacte final de les mesures d’estímul econòmic i d’ocupació no compensa l’esforç fiscal que suposen

La Cecot creu que l’impacte final de les mesures d’estímul econòmic i d’ocupació no compensa l’esforç fiscal que suposen

Competitivitat

Antoni Abad, president de la patronal Cecot

No es pot arribar a un nou model productiu i econòmic amb el mateix marc laboral. Cal una reforma estructural i no un paquet de mesures d’escassa eficiència.

02/07/09 · Cecot


Des de la Cecot entenem que el resultat final de les mesures aprovades no compensa la inversió que s’està destinant des del Govern per obtenir l´impacte en l’activitat econòmica i l’ocupació que s’està assolint. Per la patronal, el resultat final posa en entredit l’eficiència de les mesures i obliga a repensar-ne algunes d’elles. Un factor positiu i molt interessant per al Govern seria fer una labor de benchmarking europeu.

El Govern està lluint unes xifres d’esforç pressupostari per superar la crisi que estan donant un resultat molt baix i, en canvi, hi ha un gran paquet de mesures alternatives sense cost pressupostari que tindrien un impacte molt més gran en l’activitat econòmica i l’ocupació i que, no obstant, del que sí requereixen és de coratge polític. Alguna d’elles la reducció dels terminis de pagament de factures a 60 dies, la renovació de la funció pública o la reforma laboral, no tot són diners. Les mesures que realment poden fer moure el país són les de tipus estructural. Tan de bó el Govern posés tanta imaginació i esforços en el paquet de mesures d’estímul empresarial com hi posa en el de tipus social, sense desmerèixer aquest segon, perquè tots sabem que els primers suporten els segons. Sempre ha estat així, els actius paguen els passius.

Pel que fa a l’eix d’estímul a les empreses del Plan E, en relació a les mesures que incrementin la liquiditat de les empreses, la Cecot demana que es retalli el període de pagament de factures a màxim 60 dies. La patronal considera que el deute de factures de totes les administracions a 31 de desembre ja hauria d’estar pagat i que a partir de l´1 de gener d’aquest any, les administracions haurien d’estar pagant als seus proveïdors a màxim 60 dies.

Addicionalment les empreses catalanes observen impotentment com no hi ha recursos econòmics per implementar mesures de suport a la competitivitat per la manca de finançament. Una rèmora que va en detriment del desenvolupament del país i del teixit productiu. L’empresa catalana no pot trobar recolzament per mantenir la seva competitivitat perquè el pressupost de la Generalitat és insuficient. Si hem de tenir a un nou model productiu i això implica canvis a tots nivells, en el cas de Catalunya l’esforç és superior al d’altres comunitats autònomes, per aquest dèficit inicial.

Pel que fa a les mesures de foment a l’ocupació que contempla el document del Govern, la Cecot considera que l’executiu continua sense plantejar un paquet eficient de mesures. L’empresari no vol ajudes a la contractació, per tant, les subvencions per aquest concepte no estimulen la contractació. El sector empresarial reclama una reforma laboral i fins que el Govern no plantegi aquesta reforma no s’evitarà la destrucció de llocs de treball.

El Govern no s´ha plantejat ni un contracte anticrisi, ni un nou marc general de cara al futur. I totes les mesures que han presentat tindran molt poca incidència. No es pot aspirar a tenir un nou model productiu i econòmic amb el mateix model laboral.