Entrevistem a Ignasi Amat, nou membre del comitè executiu de la Cecot

Entrevistem a Ignasi Amat, nou membre del comitè executiu de la Cecot

L'entrevista

IGNASIAMAT

"És important que les organitzacions empresarials fomentin els contactes i la col·laboració entre empreses".

24/05/16 · Cecot


Ignasi Amat és enginyer industrial elèctric per ETSEIT i MBA per EADA. Ha desenvolupat la seva carrera professional a l’empresa familiar, ESTAMP, on va ocupar el càrrec de Director General entre el 1996  i el 2011. Actualment n’és Conseller Delegat.

 

Nou membre del comitè executiu de la Cecot, fa uns anys que està vinculat a la Unió Empresarial Metal·lúrgica i recentment s’ha incorporat també a la Federació Empresarial del Metall.

 

L’empresa es dedica al disseny i fabricació d’aïllaments termo-acústics per automoció. Actualment, tenen 4 plantes de fabricació amb un total de 500 empleats. Del total de la producció, el 90% de la fabricació de la planta que té l’empresa a Terrassa s’exporta a països de la UE.

 

En un moment de grans canvis polítics, socials i econòmics, quines considera que han de ser les prioritats de les empreses per garantir la seva viabilitat i el seu bon funcionament?

Les empreses necessiten més que mai agilitat per adaptar contínuament  l’estratègia als nous reptes i necessitats del client.

Com a factors claus penso que cal fer un esforç per assegurar la cohesió de l’equip directiu, optimitzar el processos que suporten la Innovació i, en el cas d’empreses industrials, extremar la vigilància tecnològica.

 

Considera que la figura de l’empresari té una acceptació positiva, conceptualment parlant, a nivell social? Per què?

Personalment opino que la figura de l’empresari té menys acceptació que a altres països del nostre entorn. Aquest és un tret cultural del nostre país que ens costa superar.

 

Com entén la figura de l’empresari/a en l’actualitat?

L’empresari és el principal creador net de benestar social. Des de Cecot és important promoure un entorn favorable a l’aparició i desenvolupament d’aquesta figura.

 

Quines són, segons vostè, les habilitats i característiques d’un empresari d’avui?  

Penso que l’empresari, en un context com l’actual, ha de tenir visió de futur, anticipació i tolerància al risc. A més, cal que tingui la capacitat de crear i liderar un equip capaç de gestionar projectes a nivell internacional.

 

Què és el millor i el pitjor de ser empresari?

 

El millor és la satisfacció de contribuir al desenvolupament econòmic  i el benestar social del país creant ocupació.

El pitjor, sense cap mena de dubte, és el desgast que pot comportar el fet d’assumir un grau important de responsabilitat.

 

Què l’ha dut a acceptar a formar part del Comitè Executiu de la Cecot?

Sobretot, la voluntat i la possibilitat de col·laborar en la representació i defensa del món de l’empresa davant  la societat i les nostres institucions.

 

Quin paper han de tenir les organitzacions empresarials en el context actual i en el futur?

És imprescindible que tinguin una estratègia clara de servei. Cal que tinguin ,també, vocació i capacitat per prescriure i promoure millores a l’entorn legal i normatiu, a més de seguir les evolucions rellevants d’elements a l’entorn de les empreses per informar-les i formar-les.

Per últim, opino que és important que les organitzacions empresarials fomentin els contactes i col·laboració entre empreses associades.

 

Com, la Cecot, pot ajudar a avançar cap a un nou model de representació empresarial?

D’entrada crec que el model esta ben orientat i amb sana capacitat d’autocrítica.  Cal, però, replantejar les relacions amb altres organitzacions empresarials, cúpules o no, perquè esdevinguin més fructíferes i productives.

 

Quines creu que han de ser les prioritats de les organitzacions empresarials com la Cecot per tal de ser un bon instrument al servei de les empreses?

Cal segmentar l’associat/client  i definir clarament objectius i prioritats de servei, per tal de poder atendre amb qualitat les necessitats diverses d’empreses amb perfils molt diferents en dimensió, sector, regió, etc.

Documents relacionats