Organitzacions empresarials catalanes demanen la intervenció del Síndic de Greuges per la reforma del peatge elèctric

Organitzacions empresarials catalanes demanen la intervenció del Síndic de Greuges per la reforma del peatge elèctric

Fotografia de Garriga, Ribó i Abad. Font: Síndic

Denuncien que el canvi de tarifa energètica no s'ha aplicat en el tram de tensió de 25 kV, decisió que comporta un sobrecost estimat de 200 milions d'euros anuals per a les empreses industrials catalanes.

02/06/17 · Cecot


 En la seva reclamació al Síndic, argumenten que l'enquadrament de 5.800 companyies (3.277 de catalanes) en un tram que no els correspon és una incoherència regulatòria.
 
•  La Cecot, el CEDAC, la Confederació Catalana de la Fusta i la Federació Empresarial del Metall consideren que la decisió és únicament de caràcter polític, que afecta la competitivitat de les empreses i que és contrària a la unitat de mercat.
 
La patronal Cecot, el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya, la Confederació Catalana de la Fusta i la Federació Empresarial del Metall han presentat aquest divendres 2 de juny una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya amb relació a la reforma dels peatges en les línies de distribució de tensió.
 
Les organitzacions esmentades denuncien que la reforma exclou, sense raons objecti-ves o tècniques, 3.277 empreses catalanes presents en xarxes de 25  kV de tensió. Segons el seu parer, s’han emprat criteris polítics en una decisió que té un important impacte sobre la competitivitat de la indústria catalana i és contrària a la unitat de mercat.
 
Els afectats argumenten que en l'acord aconseguit entre PP i PNB per als pressupostos de l'Estat, el Govern es compromet a englobar les tensions de 30 a 36  kV en la tarifa 6.2 a partir del 2018. Això suposa que les empreses situades a Andalusia, el País Basc, Navarra, Castella i Lleó, Cantàbria o Astúries puguin beneficiar-se de la reducció de tarifa energètica i s’equiparin a les empreses situades en comunitats com Madrid. 
 
La decisió de no englobar en l'acord les empreses que estan en xarxes de 25 kV man-tindrà el sobrecost aproximat de 200 milions d'euros a l'any per a 3.277 empreses catalanes, que ara s’han queixat al Síndic. Rafael Ribó ha avançat que traslladarà la reclamació amb les consideracions oportunes als defensors del poble espanyol i euro-peu. També plantejarà el tema en el marc de la jornada que ha organitzat juntament amb la xarxa de defensors europeus de l'energia (NEON) que tindrà lloc a Barcelona el 16 de juny.
 
 
 
 
Sobre la Plataforma kV25/30 contra la discriminació tarifària elèctrica 
 
Algunes associacions empresarials com SEA, Grupo ASE, FEAF i entitats com Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao i Transports Metropolitans de Barcelona, van crear  el 2016 la plataforma kV25/30. L'objectiu era defensar els interessos de gairebé 6.000 empreses, que exigeixen un canvi regulatori que els permeti situar-se en la tarifa elèctrica que els correspon, i evitar així un sobrecost.
 
El passat 28 de febrer els responsables de la plataforma energètica kV25/30 van com-parèixer en la Comissió d'Energia, Turisme i Agenda Digital del Senat per explicar la discriminació tarifària per la qual es veien afectades 5.800 empreses del territori naci-onal, empreses consumidores d'energia en alta tensió, discriminació que suposava un sobrecost de 350 milions d'euros anuals.
 
Incoherència regulatòria
En la seva reclamació al Síndic, argumenten que l'enquadrament d'aquestes 5.800 companyies en un tram que no els correspon és una incoherència regulatòria.
 
El problema es remunta a l’any 2008 quan es modifica el Reglament de línies i les xar-xes de 25 i de 30 kV, classificades de segona categoria, passen a pagar com de terce-ra categoria. Per als responsables de la kV25/30, una solució fàcil passa per un canvi de normativa, de tal manera que les xarxes de 25 i 30 kV es traslladin al nivell de ten-sió 2 de la tarifa, en concret a la tarifa 6.2.

Documents relacionats