Organitzacions empresarials catalanes acusen el Govern de perjudicar les empreses industrials a Catalunya

Organitzacions empresarials catalanes acusen el Govern de perjudicar les empreses industrials a Catalunya

L'acord PP-PNB inclou un canvi de tarifa energètica en les línies de distribució de tensió entre 30 i 36 kV que manté un sobrecost estimat de 200 M d' euros anuals per les empreses industrials catalanes.

12/05/17 · Cecot


El pacte aconseguit deixa fora a les 3.277 empreses a Catalunya que, mitjançant la plataforma kV25/30, reivindicaven un canvi normatiu per eliminar la discriminació tarifària elèctrica que afectava a un total de 5.800 companyies a nivell de tot el territori.
 
Les organitzacions empresarials consideren que la decisió és únicament de caràcter polític, que afecta a la competitivitat de les empreses i atempta directament contra la unitat de mercat, tan reclamada per part de les forces polítiques al Congrés.
 
 
La patronal Cecot, la Federació Empresarial del Metall, la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona, Texfor-Confederació de la Indústria Tèxtil i la Unió Patronal Metal·lúrgica han fet arribar per escrit al president del Govern i als ministres d'Indústria, d'Energia i d'Economia el seu més rotund desacord per excloure de la reforma dels peatges en les línies de distribució de tensió a les empreses que estan en 25 kV de tensió sense cap raó tècnica o objectiva. Les organitzacions empresarials catalanes únicament adverteixen criteris polítics en una decisió que té un important impacte sobre la competitivitat de la indústria catalana i atenta contra la tan reivindicada unitat de mercat per part de les forces polítiques representades al Congrés.
 
En l'acord aconseguit entre PP i PNB per als Pressupostos de l'Estat, el Govern es compromet a englobar les tensions de 30 a 36 kW en la tarifa 6.2 a partir del 2018 comportant que prioritàriament les empreses situades a Andalusia, País Basc, Navarra, Castella i Lleó, Cantàbria o Astúries puguin beneficiar-se de la reducció de tarifa energètica equiparant-se a les empreses situades en comunitats com Madrid. Una equiparació que ha estat motiu de constant reivindicació per part d'organitzacions empresarials de diferents comunitats autònomes a través de la plataforma kV25/30.
 
La decisió de no englobar en l'acord a les empreses que estan en xarxes de 25kV mantindrà el sobrecost aproximat de 200 M d'euros a l'any per les 3.277 empreses catalanes sense que aquest respongui a criteris tècnics, ni d'eficiència de la xarxa, sinó a criteris polítics. Amb aquesta decisió el Govern torna a penalitzar a la indústria catalana que s'ha sobreposat del període de crisi, ha sabut adaptar-se als canvis del context econòmic i a dia d'avui lidera el volum d'exportacions espanyoles.
 
 
Sobre la Plataforma kV25/30 contra la discriminació tarifària elèctrica 
 
El passat 28 de febrer els responsables de la Plataforma energètica kV25/30 van comparèixer en la Comissió d'Energia, Turisme i Agenda Digital del Senat per explicar la discriminació tarifària per la qual es veien afectades 5.800 empreses del territori nacional, empreses consumidores d'energia en Alta Tensió, discriminació que suposava un sobrecost de 350 milions d'euros anuals.
 
Fruit de la incoherència regulatòria diferents associacions empresarials com SEA, Grupo ASE, FEAF i entitats com Desarrollo Protección Ambientas, Metro Bilbao i Transportes Metropolitanos de Barcelona, va néixer en el 2016 la plataforma kV25/30 amb l'objectiu de defensar els interessos de gairebé 6.000 empreses, que exigeixen un canvi regulatori que els permeti situar-se en la tarifa elèctrica que els correspon, evitant així un sobrecost.
 
 
Incoherència regulatòria
 
Tal com es va exposar davant la Comissió d'Energia, Turisme i Agenda Digital del Senat, l'enquadrament d'aquestes 5.800 companyies en un tram que no els correspon és una incoherència regulatòria que suposa una arbitrarietat que origina inseguretat jurídica, discriminació i en definitiva un sobrecost per a les empreses afectades per aquest problema.
 
El problema que ve arrossegant-se des de l'any 2008 quan es modifica el “Reglament de Línies”; i les xarxes de 25 i de 30 kV, classificades de 2ª categoria, i que passen a pagar com de 3ª categoria, té per als responsables de la kV25/30 una solució fàcil que passa per un canvi de normativa, de tal manera que les xarxes de 25 i 30 kV es traslladin al nivell de tensió de 2 de la “tarifa”, en concret a la tarifa 6.2.
 
Exceptuant les empreses situades en zones amb xarxes d'entre 30 i 36 kV com Andalusia, País Basc, Navarra, Castella i Lleó, Cantàbria o Astúries majoritàriament, la resta d'empreses en Alta Tensió estan en xarxes de 25 kV, amb el que l'acord aconseguit comporta que un elevat percentatge d'empreses afectades per la discriminació elèctrica segueixin amb sobrecostos que apunten a la línia de flotació de la majoria d'elles, disminuint la seva capacitat competitiva. La major part d'aquestes companyies estan situades a la zona de Catalunya. 
 
Aquesta mesura trenca, de manera evident, amb la unitat de mercat que tan insistentment reclama el món econòmic i les forces polítiques al Congrés.
 

Número d’empreses afectades per CC.AA

 

Comunitat Autònoma

Núm. Punts de Subministament

%

CATALUNYA

3.277

56,50%

ANDALUSIA

966

16,66%

PAÍS BASC

790

13,62%

EXTREMADURA

365

6,29%

ARAGÓ

290

5,00%

NAVARRA

42

0,72%

CASTELLA I LLEÓ

33

0,57%

CANTABRIA

17

0,29%

ASTURIES

11

0,19%

MÚRCIA

6

0,10%

CASTELLA LA MANXA

3

0,05%

Total

5.800

100%

 

 (Informació elaborada per la plataforma kV25/30)

Documents relacionats