El Pacte Local per a l'Ocupació continua la seva tasca de concertació per a la reactivació econòmica de la ciutat

El Pacte Local per a l'Ocupació continua la seva tasca de concertació per a la reactivació econòmica de la ciutat

L'Ajuntament, la Cecot i els sindicats CCOO i la UGT, continuen treballant de forma coordinada per sumar esforços i estratègies amb l'objectiu de supeditar-les a l'interès comú de la ciutat en pro de la recuperació econòmica i creació d'ocupació.

24/03/14 · Cecot


En aquest sentit, el dijous passat els agents del pacte es van reunir, juntament amb la
Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, amb la finalitat de crear una comissió de
política de promoció industrial que sigui unitària, sòlida i compartida. D’aquesta reunió
n’ha sorgit la necessitat d’analitzar la realitat del sòl industrial de la ciutat respecte a la
resta de l’entorn de l’àrea metropolitana i la d’establir una coordinació a nivell tècnic de
gestió del dia a dia dels polígons industrials, entre d’altres aspectes concrets que
configuraran la política de promoció industrial de la ciutat. Aquesta comissió es reunirà
periòdicament per avançar en aquest àmbit amb el compromís de concertació que té el
pacte com a ADN.
 
Segons el tinent d’Alcalde de Promoció econòmica i Innovació, Amadeu Aguado,
l’exigència del moment actual per tal que Terrassa torni a ser màximament
competitiva també en l’àmbit industrial, fa imprescindible que les polítiques que
han de promoure aquest sector no siguin només municipals, sinó que estiguin
estratègicament alineades, concertades i molt ben coordinades amb la resta
d’agents. Aguado ha declarat també que s’ha acabat el temps de les unilateralitats.
Ara cal una acció conjunta ben travada i això és el que estem fent. Per això, vull
aprofitar per a agrair un cop més l’esforç de concertació que estan fent també
tots els agents que hi participen.
 
Paral·lelament, també s’ha creat un comitè de coordinació de Promoció Econòmica i
Innovació, format pels agents del Pacte, més la Cambra, el Centre Tecnològic LEITAT,
la UPC i un representat de la Comissió Permanent del Consell de Comerç i Turisme.
Aquest comitè tindrà les funcions d’integrar els resultats específics dels altres grups de
treball creats a partir del Pacte, omplint així els buits que puguin existir en l’àmbit de la
promoció econòmica i que no estiguin recollits en la resta de comissions (la de
polítiques actives d’ocupació, la d’innovació i la recent creada comissió de política
industrial) com són el sector comerç i projecció de la ciutat, el turisme o el màrqueting
de ciutat, entre d’altres.
 
El Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa, signat el mes de setembre de 2013, té per
objectiu establir de forma concertada i consensuada polítiques actives d’ocupació entre
tots els agents socials i econòmics de la ciutat en un clima de complicitat i entesa.
Les darreres accions del Pacte han posat en marxa dos programes de formació i treball
dirigit a 170 joves, un dels col·lectius més castigats per la conjuntura econòmica actual.
Els programes són el “Fem ocupació per a joves” i el “Joves per l’ocupació”, ambdós
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu.