La Cecot proposa mesures a l'AEAT per una introducció pacífica del Subministrament Immediat d'Informació a les empreses

La Cecot proposa mesures a l'AEAT per una introducció pacífica del Subministrament Immediat d'Informació a les empreses

Imatge propietat AEAT

Rius: 'S'exigeix a les empreses que adaptin en 3 mesos el que l'AEAT ha estat preparant durant anys, amb un alt grau d'incertesa del que suposarà per aquestes poder complir amb tots els seus requeriments'.

19/06/17 · Cecot


El proper 1 de juliol s'engega el nou Subministrament Immediat d'Informació (SII), dissenyat per la AEAT i aprovat pel govern en la reforma que va realitzar el passat 3 de desembre de 2016.
 
Aquest sistema, ja anunciat en diverses ocasions, suposarà el subministrament on-line de la informació comptable de l'empresa a l'AEAT, la qual cosa suposa un canvi de cultura radical per a les empreses.
 
La posada en marxa d'aquest sistema es produeix després de molts mesos, sinó anys, en què l'AEAT ha estat preparant els seus sistemes informàtics i els seus procediments per poder engegar-ho, mentre que les empreses han tingut escassament dos mesos i mig, si tenim en compte que l'ordre ministerial que va concretar els aspectes més significatius de la seva gestió informàtica no es van publicar fins a aquesta data. Fins i tot aquesta mateixa setmana (el dia 15 de juny) encara s'estan publicant notes i modificacions sobre la seva execució.
 
Enric Rius, assessor fiscal de la Cecot afirma que “ha de tenir-se en compte que, com ja hem anat indicant en més d'una ocasió, la implantació d'aquest sistema suposa una alteració substancial de procediments de gestió i procediments interns que, en moltes empreses, no és possible implantar en tan poc temps de forma segura i amb garanties”. D'altra banda “ha de tenir-se en compte l'esforç econòmic que suposa per a les empreses en formació del personal i adaptació de programes informàtics que no aporten un altre valor a la productivitat de les empreses que el compliment normatiu”.
 
No obstant això, la Cecot és conscient que la digitalització dels sistemes de control per part de l'Administració tributària va en la línia dels avanços tecnològics i que són mecanismes de lluita contra el frau fiscal i contra l'intrusisme que aportaran, quan es consolidin, aspectes positius per al desenvolupament econòmic.
 
Sobre la base d'aquesta situació, la Cecot proposa:
 
· Considerar que, amb caràcter general, el semestre que va de juliol a desembre de 2017 sigui un període de prova del sistema pel que ha sol·licitat a l'AEAT:
 
 
  • Fer els canvis normatius necessaris per garantir legalment la no imposició de sancions a les empreses que presentin la informació sobre la base del SII pels errors que es puguin produir. Si bé és cert que els responsables de l'AEAT han afirmat que no es s'interposaran sancions, legalment no està així previst i s'ha de donar seguretat jurídica a les empreses i no obligar als funcionaris a “prevaricar” per actuar de forma diferent al que preveu la normativa.
 
 
  • Excepcionalment allargar el termini de presentació dels registres a 30 dies, en lloc dels vuit previstos, per donar temps a les empreses a adequar els seus processos interns al nou sistema d'informació. Entenem que l'objectiu de facilitar la informació es cobreix igualment i no es tensiona fins al límit les estructures internes de les empreses en aquesta adaptació.
 
 
 
· Resoldre la problemàtica generada pel fet de no poder concedir permisos limitats en relació a la signatura digital de l'empresa. Efectivament, aquest procés suposa la intervenció de diverses persones dins d'una organització que han de poder utilitzar en algun moment la signatura digital de l'empresa sense que s'hagin establert els límits adequats per preservar la integritat digital de l'empresa.
 
 
 
· Considerar les inversions que les empreses han de realitzar en relació a la posada en marxa del SII (tant de formació com a tecnològica) com a Innovació Tecnològica a l'efecte de les deduccions previstes en l'Impost de societats.
 
 
 
“Des de la Cecot entenem que la introducció d'aquestes mesures poden contribuir a una introducció pacífica del SII i això faci que les empreses puguin arribar a valorar positivament el sistema”, conclou Rius, “o, en cas contrari, ho percebin i assumeixin com una imposició més per part de l'AEAT, que no seria l'idoni per a ningú”. L'AEAT ha de ser conscient “que després de molt temps de preparatius i de proves per part de l'administració està exigint a les empreses que adaptin en 3 mesos el que la AEAT ha estat preparant durant anys, amb un grau de desconeixement total sobre el que va a suposar per a les empreses, a nivell organitzatiu, poder complir amb tots els seus requeriments”.