El Centre de Reempresa de Catalunya ha estat escollit pel CCAM de Catalunya per validar processos de transmissió d’empreses

El Centre de Reempresa de Catalunya ha estat escollit pel CCAM de Catalunya per validar processos de transmissió d’empreses

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Camp obligatori. Error en introduir el codi de la imatge.   
Logo Reempresa

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupació, ha incorporat Reempresa en la validació de processos de transmissió d’empreses que vulguin sol•licitar els Incentius al Comerç 2012

15/05/12 · Cecot


 

Fins el proper 31 de maig, les micro, petites i mitjanes empreses en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda que acreditin estar donades d’alta de l’IAE i estiguin adscrites al Programa Reempresa, poden beneficiar-se del 50% de la inversió en un procés de traspàs d´un establiment per continuar amb l’explotació de l’activitat comercial o de serveis. En aquest cas, el beneficiari sempre ha de ser un emprenedor adscrit al Programa Reempresa o a d’altres programes d’emprenedoria de la Generalitat de Catalunya i el límit de l’ajut és de 3.000 €.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupació, ha escollit el Centre de Reempresa de Catalunya per validar els processos de transmissió d’empresesque vulguin sol·licitar els Incentius al Comerç 2012, és per això que les empreses que compleixin amb els requisits de l’ajut, han de demanar un Certificat Acreditatiu de Reempresa que el Centre emet en un període màxim de 48 hores.

Les empreses poden percebre l’ajut en concepte de les despeses generades per la compra, lloguer, dret d’us o tràmits de la concessió administrativa; despeses derivades de l’obertura de l’establiment i posada en marxa de la seva explotació (obres, projecte d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, etc.); les despeses generades pel traspàs de l’establiment.

 

Sobre la Reempresa

La Reempresa és un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor – reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant d’aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la fase de crear-la.

El mecanisme possibilita la compra dels actius i passius d’una empresa existent al seu anterior propietari o propietaris- cedents-  mantenint l’activitat, els llocs de treball i el ritme de funcionament habitual sense entrebancs per l’entorn empresarial proper.

 

El reemprenedor aporta a l’empresa una renovadora línia d’actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci, que parteix d’una situació millor objectivament que la de la possible creació de nou.

Aquest relleu evita la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat, a més de tants actius intangibles, com els contactes o la posició de mercat, inclosos els hàbits de compra dels clients,  que porten a la devaluació dels actius tangibles. Evita també la desaparició de llocs de treball i la disminució dels creixement econòmic, factors que, avui encara més, convé protegir i fomentar.

Durant el 2011, la principal tasca ha estat aixecar un mercat per a la Reempresa a Catalunya, ordenant i consolidant un procés que per produir-se ha de tenir, per descomptat, un nivell d’oferta i de demanda elevat per tal de generar el màxim de trobades entre empreses cedents i reemprenedors, la qual cosa augmenta la possibilitat de tancar processos de reempresa. El 2012 serà l’any de l’expansió i la potenciació de les delegacions territorials que han de permetre augmentar el màxim nombre de cedents i reemprenedors per assolir una xifra final de processos tancats el més alta possible. “Això voldria dir que s’ha evitat el tancament d’empreses i s’ha aconseguit mantenir llocs de treball”, conclou Abad.