La reforma de la pensió de jubilació i els autònoms

La reforma de la pensió de jubilació i els autònoms

Laboral

La diferència bàsica, en quant a la cotització a la Seguretat Social, entre un treballador autònom i un altre per compte aliè, és que aquest últim no pot escollir la base de cotització, cotitza pel que guanya fins a un topall.

07/10/10 · Àngel Buxó, vicepresident de l'Organització d'Autònoms de Catalunya


L’autònom, en canvi, pot escollir entre una base mínima i aquest topall màxim del treballador per compte aliè.
La precarietat econòmica en que sovint conviuen els autònoms , tipus trade o petits empresaris , fa que molts escullin com a base de cotització la mínima, amb el conseqüent perill que pot comportar patir qualsevol contingència.
Ara s’està debatent el fet de reformar la pensió de jubilació per a tothom. Una de les opcions seria la de retardar l’edat de jubilació. Actualment, el treballador per compte aliè pot fer-ho a partir dels 60 anys. En canvi, l’autònom mai ha tingut aquest dret i s’ha d’esperar forçosament als 65 anys. 
Una altra mesura que es pretén dur a terme és la d’ampliar la base de càlcul de la pensió de jubilació, que ara és de 15 anys i fins i tot ampliar-ho a tota la vida laboral. Això suposa una pèrdua força important, ja que molts d’ells han estat cotitzant per una base mínima i la regularitzen en els darrers 15 anys de la seva vida laboral.
El govern hauria de tenir en compte aquestes propostes a la vegada que amb caràcter general, es considerin els anys de cotització de manera més àmplia en les formes de càlcul segons es fa en altres països de la nostra òrbita econòmica. Espanya és l’únic país que per haver cotitzat més de 35 anys no representa cap avantatge i molts són els treballadors autònoms i no autònoms que superen amb escreix aquesta contribució al bé general.