Les cooperatives i les societats laborals com a fórmula per a l’autoocupació

Les cooperatives i les societats laborals com a fórmula per a l’autoocupació

Laboral

Anna Delclòs, directora de la Fundació Cecot Persona i Treball

A Catalunya, a diferència d’altres comunitats com el País Basc, el cooperativisme no té una dimensió important.

05/04/11 · Anna Delclòs, directora de la Fundació Persona i Treball


En moments de crisi com l’actual el cooperativisme emergeix com una alternativa eficaç per a combatre l’alt índex d’atur que castiga el nostre país.

És per aquest motiu que des de la Fundació Cecot Persona i Treball impulsem el programa COOPERO 2.0 mb uns objectius que són, específicament, la sensibilització, l’assessorament i la formació sobre cooperativisme i societats laborals. Per aconseguir-ho, el projecte ofereix tot un seguit d’eines tant materials com virtuals perquè les persones interessades en aquest àmbit puguin adquirir dels coneixements necessaris per al desenvolupament dels seus propis projectes d’autoocupació.

De vocació eminentment innovadora, el COOPERO 2.0. compta amb una pàgina web interactiva des de la qual es poden baixar, per exemple, materials audiovisuals sobre cooperativisme i societats laborals. Així mateix, hi ha la possibilitat de contactar amb un tutor en línia per resoldre dubtes sobre el desenvolupament de la formació continguda també en la web.

Els principals col·lectius a qui va dirigit el COOPERO 2.0. són els joves i els adults majors de 45 anys. Cal tenir present que són just aquests dos col·lectius els que tenen més dificultats a l’hora de trobar feina. En el primer cas, el dels joves, l’índex d’atur arriba fins al 40%. Quant als majors de 45 anys, el projecte s’adreça especialment a aquelles persones que, per motiu d’un ERO, han vist perdre la seva ocupació i ara tenen grans dificultats per reinserir-se laboralment.

El COOPERO 2.0 és continuador del projecte desenvolupat per la mateixa entitat l’any passat.