Més simplificació administrativa per les micropimes

Més simplificació administrativa per les micropimes

Competitivitat

El Consell de la Unió Europea ha aprovat una Directiva que eximeix a les Micropimes de tràmits burocràtics alliberant-les, així, de gran part de la càrrega administrativa que suporten actualment.

27/02/12 · Cecot


Considerem que la Directiva Europea resoldrà part de les reclamacions que portem anys denunciant a les diferents administracions amb la finalitat de simplificar els tràmits administratius per a autònoms, microempreses i pimes.

Són molts anys demanant que els legisladors legislin sobre la base de la majoria del teixit empresarial del nostre país, és a dir, al més del 95% d'empreses que són autònoms i micropimes, sent les excepcions les grans empreses, minoritàries en el conjunt del teixit productiu. Legislar sempre des del punt de vista de les grans corporacions ha ocasionat i està ocasionant molts tràmits que sobrecarreguen a les petites amb gestions burocràtiques i haver de destinar molt temps i recursos a tasques que minven la seva productivitat perquè no aporten valor a la seva activitat.

La directiva, aprovada sense debat en una reunió del Consell Econòmic i Financer, va a reduir la càrrega administrativa per a aquelles empreses que no excedeixin els límits de dos dels següents criteris: balanç de 350.000 euros o xifra de negocis de 700.000 euros. Per a una mitjana de 10 empleats.

La Directiva permetrà als Estats membres eximir a les microentitats de la publicació de comptes anuals. Aquesta exempció opcional serà compatible amb obligacions nacionals per mantenir anotacions que mostrin les operacions de les companyies i la situació financera. Espanya, França, Luxemburg i Itàlia, s'han pronunciat a través d'un document addicional que recolzen l'objectiu de reduir les càrregues innecessàries per les microentitats.

Defensem la simplificació administrativa per a les petites tenint en compte la transparència de la informació en tot moment per això creiem que amb la publicació dels balanços de les pròpies empreses és més que suficient per obtenir informació que a més les mateixes empreses necessiten per poder gestionar-se internament, sense haver d'elaborar més documents de memòries que no aporten gens a ningú, excepte destinar uns recursos en temps que les micropimes no tenen, i menys ara.

La Directiva 79/11 (modifica la Directiva 78/660/EEC) entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.