Als mals temps, bona formació

Als mals temps, bona formació

Laboral

Fotografia d'Eulàlia Martínez, directora de Cecot Formació

La formació contínua és clau per adequar-se a les necessitats de les empreses i avançar-se a als seus requeriments futurs.

17/04/13 · Eulàlia Martínez, directora de la Fundació Cecot Formació


La relació entre la formació contínua i el món laboral ha passat de ser esporàdica i minoritària a indispensable i essencial. La formació contínua ha entrat al món laboral per quedar-s’hi, ja que permet l’adequació al lloc de treball, l’adaptació als canvis i a les novetats laborals, i la millora per portar a terme un canvi de sector o d’empresa o, simplement, per aconseguir la reincorporació al món laboral per a les persones en situació d’atur.  

Però en què s’estan formant els treballadors i treballadores? Primer de tot hem de diferenciar dues línies en la formació contínua dels treballadors/es. La transversal que fa referència a totes aquelles accions formatives que generen competències comunes requerides per múltiples ocupacions, independentment del sector o empresa en què es treballi i la formació contínua especialitzada que vol donar resposta a necessitats específiques pròpies d’un lloc de treball concret o sobre una nova normativa. Les àrees més sol·licitades de formació contínua transversal són les d’idiomes i tecnologies informàtiques.

L’àrea d’idiomes és, des de sempre, una de les més demandades, especialment l’anglès, des de Cecot Formació hem detectat que cada vegada hi ha més gent que té més bon nivell d’anglès i, si abans els cursos més sol·licitats eren els de nivell bàsic, ara el pes de la demanda recau en els nivells intermedi i avançat.

Per altra banda, la formació en tecnologies informàtiques segueix mantenint la demanda de cursos per aprendre a fer servir l’Office i conèixer programes de disseny gràfic, entre altres, però s’ha obert una nova línia molt més específica i amb una gran demanda de cursos i seminaris per aprendre a treure el màxim profit dels nous dispositius tecnològics com Ipad, Iphone o conèixer sistemes operatius com l’Android i la comunicació digital i xarxes socials per a empreses com Facebook, Twitter, entre altres. 

En els darrers temps també s’ha incrementat la demanda de formació específica per a les àrees laboral i fiscal, ja que la situació actual ens situa en un moment de canvi i evolució constant. Per això és important oferir formació especialitzada en aquestes àrees amb l’objectiu d’acompanyar a les empreses en el procés d’introducció de novetats normatives i d’avançar-se a les necessitats pròpies d’aquestes àrees.

 

El finançament de la formació: el gran tema pendent de les empreses.

Un dels temes en què estem incidint més en els darrers temps és en informar i assessorar a les empreses sobre les possibilitats de finançament de la formació dels seus treballadors/es.

La bonificació és un sistema de finançament de la formació vigent des de 2004 i que ha augmentat en coneixement i rellevància (veure el gràfic a documents relacionats) i, tot i això, encara és poc conegut i les empreses no aprofiten un recurs que els podria aportar un avantatge competitiu en un mercat laboral en el que ja no és suficient estar al dia sinó que cal avançar-se a les necessitats futures de l’empresa; i aquí la formació té un pes molt important.

A més de saber quines són les necessitats i els interessos formatius de les empreses i dels treballadors/es, també és important conèixer la valoració que fan de la formació, és a dir, la satisfacció de la persona que ha rebut la formació i la aplicabilitat i valor que aquesta té per al seu lloc de treball. Des de Cecot Formació realitzem enquestes de seguiment i satisfacció i, en aquest sentit, cal destacar que en els darrers cinc anys els usuaris han valorat la formació rebuda amb valoracions per sobre de 8, i el 2012 amb un 8’7, és l’any que ha obtingut una valoració més alta.  

Tota empresa pot emprendre una acció per incrementar la productivitat i augmentar els beneficis, tots els treballadors i treballadores poden millorar les seves habilitats i aportar un valor afegit al seu lloc de treball... i la manera més fiable d’aconseguir-ho és amb la formació adequada. I això ho han de tenir en compte les empreses, abans no sigui massa tard. 

 

Documents relacionats