El 92% d'empreses enquestades considera que el Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII) no els aporta cap avantatge

El 92% d'empreses enquestades considera que el Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII) no els aporta cap avantatge

El 87% de les empreses confirma haver hagut de realitzar adaptacions als seus sistemes de gestió que, en un 30% ha requerit entre 5.000 i 10.000 euros d'inversió i en un 48% una inversió inferior a 5.000 euros.

01/08/17 · Club Cecot Financer & Fiscal


·         Des del Club Cecot Financer & Fiscal s’ha fet un seguiment acurat en el temps sobre la proposta del SII de l’IVA a les empreses i a poc menys d’un mes de la seva entrada en vigor ha realitzat un sondeig per prendre el pols sobre la seva implementació a les empreses.

·         En el 75% dels casos, l’empresa també ha hagut d’invertir en formació, per sota dels 5.000€ en el 97% dels casos.

·         El 72% confirma haver modificat algun procés intern per poder aplicar el SII. En el 48% dels casos només amb afectació interna i en el 42% de les respostes amb afectació tant a clients com a proveïdors.

 

El Club Cecot Financer & Fiscal ha realitzat un sondeig entre les empreses associades a la patronal Cecot afectades per l’entrada en vigor del Sistema de Subministrament Immediat de l’IVA el passat 1 de juliol.

 

Aquest sistema, ja anunciat en diverses ocasions, suposa el subministrament on-line de la informació comptable de l'empresa a l'AEAT, la qual cosa suposa un canvi de cultura radical per a les empreses i ha generat desconcert entre les pimes ja que, tot i que s’ha anat anunciant amb anterioritat, sempre s’havia retardat per la impossibilitat de legislar sobre tota la casuística empresarial.

 

La posada en marxa, doncs, s’ha produït després de molts mesos, sinó anys, en què l'AEAT ha estat preparant els seus sistemes informàtics i els seus procediments per poder engegar-ho, mentre que les empreses han tingut escassament dos mesos i mig, si tenim en compte que l'ordre ministerial que va concretar els aspectes més significatius de la seva gestió informàtica no es van publicar fins a aquesta data. Fins i tot a mitjans de juny encara s'estaven publicant notes i modificacions sobre la seva execució.

 

Enric Rius, assessor fiscal de la Cecot i membre de la junta del Club afirma que “ha de tenir-se en compte que, com ja hem anat indicant en més d'una ocasió, la implantació d'aquest sistema suposa una alteració substancial de procediments de gestió i procediments interns que, en moltes empreses, no és possible implantar en tan poc temps de forma segura i amb garanties”. D'altra banda “ha de tenir-se en compte l'esforç econòmic que suposa per a les empreses en formació del personal i adaptació de programes informàtics que no aporten un altre valor a la productivitat de les empreses que el compliment normatiu”.

 

No obstant això, la Cecot és conscient que la digitalització dels sistemes de control per part de l'Administració tributària va en la línia dels avanços tecnològics i que són mecanismes de lluita contra el frau fiscal i contra l'intrusisme que aportaran, quan es consolidin, aspectes positius per al desenvolupament econòmic. Segons l’AEAT, el sistema permetrà agilitzar les devolucions d’IVA i combatre el frau fiscal. Alhora, el SII permetrà eliminar burocràcia, concretament els models 347, 340 i 390.

 

Sigui com sigui, la implementació de nous sistemes per part de l’administració tenen un impacte directe sobre la productivitat i l’organització de les empreses, així ho va traslladar el Club als representants de l’AEAT en una sessió on més de 150 professionals van poder interactuar amb Gonzalo García de Castro, delegat especial en Catalunya de l’AEAT, Jaume Saura Bort, cap de la Dependència Regional de Informàtica de l’AEAT i Lorena Echevarría González, cap de la Dependència Regional Adjunta de la Dependència de Gestió Tributària el passat mes de març. En aquella ocasió, l’AEAT va tenir l’oportunitat de respondre en primera persona els dubtes que part dels representants d’empreses assistents els van anar fent en relació a la implementació, desenvolupament i obligacions en el Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA.

 

 

Resultats del sondeig

 

L’objectiu del sondeig ha estat el de copsar els canvis i conseqüències que aquesta implementació està tenint sobre les empreses. Del total d’empreses que han respost el sondeig, un 26% són indústries del sector metal·lúrgic, un 21% indústries del sector químic, un 11% indústria gràfica i en menor percentatges  indústria tèxtil, de la fusta, transport i logística o comerç.

 

D’entrada, un 87% de les empreses afirma que han hagut de realitzar adaptacions als seus sistemes de gestió per poder aplicar el SII. D’aquestes, el 48% afirma haver hagut de fer una inversió de màxim 5.000 euros i un 30% confirma haver fet una despesa d’adaptació d’entre 5.000 i 10.000 euros.

 

En el 75% dels casos, les empreses han hagut de realitzar també una inversió en formació del seu personal que, en el 97% casos ha suposat una inversió inferior a 5.000€.

 

A la pregunta sobre si a l’empresa han hagut de modificar algun procés intern per poder aplicar el SII, en el 72% dels casos han confirmat que sí. D’aquestes, el 48% han modificat algun procés intern que no tenia afectació ni sobre clients, ni sobre proveïdors; en un 42% el cas contrari, han hagut de modificar algun procés intern que sí ha afectat tant a clients com a proveïdors.

 

Del total de respostes, el 53% consideren que el SII no serà un bon sistema a mig i llarg termini. Tanmateix, el 47% restant creu que sí serà un bon sistema a futur perquè, en un 40% d’aquestes, es considera que agilitarà els processos de comunicació amb hisenda i contribuirà a reduir el frau, en un altre 40% consideren que només agilitarà els processos de comunicació amb hisenda i només un 20% creu que contribuirà a reduir el frau.

 

Amb el que la majoria està d’acord (un 92%) és que el SII no aporta cap valor ni cap aspecte positiu a l’empresa.

 

Rius creu que els resultats del sondeig reflecteixen l’impacte que ja es preveia abans de la implantació del SII i, tot i que la no aplicació d'aquesta normativa equivaldria a un incompliment normatiu, "en totes les conferències que han fet, els responsables de l'AEAT han dit que aquest proper semestre serà un període de proves i que no se sancionarà, però el cert és que la Llei diu el que diu i ningú pot garantir que un funcionari, en compliment de les seves obligacions, imposi sancions per incompliment. Per això des de la Cecot hem insistit a fer que es garanteixi, mitjançant una disposició transitòria que efectivament aquest semestre serà un període de proves sense sancions".

 

Des del Club Financer & Fiscal es continuarà fent un seguiment acurat sobre les implicacions, les incidències i l’evolució d’aquesta adaptació per part de les pimes associades a la Cecot per tal de poder retornar una valoració a l’AEAT i possibles propostes de millora.

 

Altres informacions de referència:

21/03/17 - El Club fa partícip a l'AEAT de la preocupació de les pimes per l'entrada en vigor del Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII).

19/06/17 - La Cecot proposa mesures a l'AEAT per una introducció pacífica del Subministrament Immediat d'Informació a les empreses.

21/07/17 - Més de 200 professionals formats per poder implementar el SII de l'IVA a les seves empreses.

Documents relacionats