L’exportació no és només per les grans empreses

L’exportació no és només per les grans empreses

L'entrevista

Asun Cirera

Cada vegada hi ha més programes que ofereixen a les empreses eines de gestió i de comerç internacional per sortir a l'exterior.

06/02/13 · Asun Cirera. Assessora en Comerç Exterior


Els autònoms i les pimes són els col·lectius empresarials amb més volum d’empreses perjudicades per les conseqüències de la crisi i l’estancament del mercat i del consum intern. La majoria de grans empreses han pogut mantenir la seva activitat gràcies als mercats exteriors, de fet l’activitat exportadora ha crescut ens últims dos anys al nostre país. Tot i que en l’àmbit de l’exportació la grandària sí importa, no ha de ser cap barrera perquè autònoms i pimes s’ho proposin com una via per mantenir la seva activitat.

De fet, programes com el d’Inici a l’Exportació promogut per ACC10, en el que participem des de la Cecot, faciliten que aquest col·lectiu empresarial pugui fer el camí d´inici a una exportació futura. I el 2012 ha tingut bons resultats. Hem ajudat a que vint-i-nou empreses de diferents sectors hagin donat les primeres passes. D’aquestes, l’1,5% són autònoms i la resta són pimes. Això corrobora el fet que l’exportació està a l‘abast de qualsevol empresa que tingui motivació i vulgui créixer en els mercats exteriors.I tot i que el 73% són empreses amb productes industrials, també n’hi ha de serveis, de mecanitzats, d’arts gràfiques i d’informàtica.

Amb els programes d’inici a l’exportació s’intenta combatre el que és,d’una banda, una de les principals dificultats amb les que s’enfronta l’empresa, les barreres mentals.I de l’altra, un dels principals errors que cometen les empreses que s’inicien a l’exportació, la manca de planificació.

Les barreres mentals limiten l’actuació de l’empresa en considerar que ella no és capaç de competir en el mercat exterior, i la manca de planificació desencoratja  l’empresa, que si bé s’atreveix a sortir, ho fa sense un pla previ que l’ajudi a focalitzar les seves actuacions en mercats i segments on  realment tinguin  oportunitat els seus productes o serveis  i que siguin accessibles pel pressupost de l’empresa.

El programa d’Inici a l’Exportacióserveix per transferir a l’empresa les eines de gestió i de comerç internacional que serveixin per a sortir a l’exterior, però també, i d’aquí que es contempli la figura de l’assessorament en màrqueting digital, per ajudar a l’empresa a incrementar el nombre de contactes comercials i vendes generats a través de canals digitals i aconseguir que l’empresa tingui una presència a Internet orientada als seus públics i mercats objectiu.

Des de la Cecot considerem que els programes d’inici a l’exportació són una bona eina perquè empreses que mai s’havien plantejat exportar o establir relacions comercials amb altres països, puguin conèixer el procés i plantejar-se aquests altres mercats com una oportunitat de negoci. Amb l’estancament del mercat intern, les empreses catalanes busquen alternatives i exploren nous camins per continuar la seva activitat. Per aquest any 2013, ens hem marcat l’objectiu d’ajudar trenta pimes a fer el seu camí d’inici a l’Exportació amb el suport d’ACC10.


Operativament, en què consisteix aquest programa? Com es desenvolupa?
El programa es desenvolupa durant un any. En aquest any teniu l’acompanyament d’experts en comerç i màrqueting digital internacional que us judaren a desenvolupar i implementar un pla de promoció internacional a mida per la vostra empresa. Resumint força, el que aconseguireu és: primer eix sortir a l’exterior, desenvolupar un pla de promoció internacionalamb 50 hores de dedicació d'un assessor expert en internacionalització. Segon eix, ser present a Internet,elaborar un pla de màrqueting digital internacional per arribar als mercats més importants amb 25 hores de dedicació d'un assessor en estratègia digital empresarial. I tercer eix, posar-vos en marxa, assegurar l'execució efectiva del pla amb la col·laboració directe d'un tècnic en comerç exterior que dedicarà un terç de la seva jornada laboral, durant tot un any, a desplegar el vostre negoci internacionalment.

Si és per autònoms i pimes, no deu ser molt car, no?Vull dir, que nosaltres que som una empresa de tres persones i la nostra facturació és modesta, ho podrem assumir?
El Programa està valorat en 12.000€ i ACC1Ó n’aporta el 60%. Penseu que conté 75 hores de consultoria i a més un tècnic que dedica un terç de la seva jornada laboral d’un any, 676 hores, a desplegar el vostre negoci internacionalment. Per accedir al programa, l’empresa només ha de pagar 400€ mensuals durant 12 mesos i ha d’haver participat a les Jornades "goExport" d’iniciació a l’Exportació. Aquestes jornades es fan per tot el territori català, al web d’ACC10 trobareu l’agenda amb les dates. A la Cecot en realitzem algunes durant l’any. El que sí et puc confirmar és que quasi el 50% de les empreses participants al Programa han augmentat la venda anualen més del 10%.

Quin tipus d’empresa pot entrar en aquest programa?
El programa d’Iniciació a l’Exportació d'ACC1Ó s’adreça bàsicament a empreses catalanes, industrials o de serveis, queexportin menys del 20% del volum de facturacióo que concentrin el 60% de la seva exportació en 1 mercat o 2 clientsi hagin participat en una jornada goExport.

A quins país exporten la majoria d’empreses?
Us diria que depenent del producte o servei i de les relacions comercials que es vulguin establir, varia força. Però el que sí es fa d’entrada, és estudiar mercats exteriors a països que no estan molt allunyats. Això facilita l’inici d’activitat exportadora.


Asun Cirera
Assessora en Comerç Exterior