La Cecot es mostra crítica amb l’eliminació de la línia ICO Directe per empreses

La Cecot es mostra crítica amb l’eliminació de la línia ICO Directe per empreses

L’ICO elimina la línia directa de finançament i només deixa operatives les línies de mediació que obliguen a les empreses a gestionar el finançament mitjançant les entitats financeres.

24/04/12 · Cecot


La Cecot es mostra crítica davant la decisió de l’ICO de desactivar la línia ICO Directe a partir del 20 d’abril ja que considera, com entitat amb rol actiu amb l’ICO amb qui manté un conveni de col·laboració per la difusió de les línies de crèdit, que és una línia efectiva per aportar recursos financers a les empreses. Mitjançant el servei d’assessorament financer, la Cecot ha valorat projectes i presentat operacions d’empreses associades amb resultat positiu, captant finançament mitjançant l´ICO Directe. Sense aquesta línia, les empreses només tenen a la seva disposició els productes de mediació, és a dir, les línies mitjançant les entitats financeres. “Això comporta un fre important i un problema per les empreses perquè en aquests casos el risc l’assumeix l’entitat financera i ja sabem com està la situació d’accés a crèdit en aquests moments”, afirma Enric Rius, assessor financer de la patronal Cecot. “Ens agradaria pensar que han cercat una alternativa de finançament que substitueixi la línia ICO Directe”.

La patronal catalana insisteix al Govern en la necessitat de vincular el finançament bancari a una major disponibilitat de crèdit a les empreses. “Podem entendre que és important salvaguardar el sistema financer com a pedra angular de l'actual sistema econòmic. Però ni entenem, ni compartim les acusades exigències de balanç en les entitats financeres que repercuteixen directament i indirectament en les operacions creditícies que s'estan aplicant en el teixit empresarial que, a més, tenen molt poc en compte el projecte empresarial, ni l'equiphumà que l’està desenvolupant, ni la pròpia història de l'empresa”, declara Rius.
 

La Cecot considera que els criteris de risc que s'estan aplicant són injusts i desproporcionats, i més si es té en compte el marc de recessió econòmica en el qual ens estem movent actualment. És necessari establir un sistema de vinculi el finançament bancari al crèdit empresarial i que els departaments de risc de les entitats financeres tinguin en compte el projecte empresarial a mig termini. D’altra banda, la patronal torna a insistir en l’efecte tan positiu que tindria per a les empreses grans, mitjanes i petites el fet que totes les administracions puguin saldar els seus deutes amb proveïdors utilitzant part d’aquesta liquiditat. Això també contribuiria, sense cap dubte, a fer fluir el diner injectat a la banca.