Editorial

Estimular per créixer

Estimular per créixer

Imatge d
Portem ja massa temps que, des de diferents estaments nacionals i internacionals, es realitzen contínuament previsions "fatalistes" sobre el futur econòmic del nostre país.

12/03/12 Antoni Abad, president de la patronal Cecot


Comissió Europea, el FMI, les agències de rating o els serveis d'estudis dels bancs, dia rere dia, emeten informes descoratjadors vers el nostre futur. Tristament aquestes previsions no ens porten enlloc de bo. Estem malament, això és una realitat, però escoltar-ho constantment només pot tenir efectes negatius. La qüestió no passa tant per com estem, sinó per preguntar-nos què podem fer per millorar la nostra situació.  I està clar, el que necessitem són solucions i aquestes passen per mesures de reactivació econòmica, orientades a la creació i generació de més teixit empresarial que aporti valor net al nostre país.

Des de la Cecot estem cansats de tanta anàlisi i de tan poca acció. Ni prova-error, ni imitació de millors pràctiques d’altres països de l’UE. I volem aprofitar aquest article per assenyalar algunes propostes d’efectes immediats. En aquest sentit, ja estem treballant la incorporació, en el text de la Llei de l'Emprenedor, la figura de l'Autoemprenedor, la figura de la Mediació del Crèdit i la creació d'un marc fiscal específic per a les inversions dels  Business Angels. Els objectius són clars: reactivar l'economia, acabar amb l'economia submergida i reduir la taxa d'atur.

La figura de l'Autoemprenedor es basa en donar-te d’alta d’activitat econòmica en unes condicions de màxima simplificació i mínim temps, sense costos fixes ni gaires obligacions. Podríem intuir-la dient que és la figura del pre-autònom, amb protecció del patrimoni personal de l'emprenedor. Aquesta figura es va crear a França amb excel·lents resultats en quant a la reducció del nombre de persones a l’atur. Si extrapolem les  dades al nostre país,  hem calculat que l’impacte econòmic que podria representar a Espanya es podria quantificar en més de 230.000 persones que es podrien acollir al programa, afavorint així la reducció de l'elevada taxa d'atur. És a dir, 230.000 persones que deixarien de ser receptors nets de fons públics per passar a ser generadors d’activitat econòmica.

La figura de la Mediació de Crèdit és un instrument, també creat a França, per garantir que les empreses no pateixin una crisi creditícia que qüestioni la seva viabilitat i la de milers de llocs de treball. El govern francès condiciona els ajuts al sector bancari al compromís amb el sector empresarial. Aquest instrument s'estructuraria a través d'un equip de mediadors delegats pel Govern en les diferents CCAA i un entramat de xarxes professionals i empresarials mobilitzades pels territoris. Es tracta d'un procediment simple, ràpid, gratuït i totalment confidencial. A Espanya, l'impacte que podria tenir, suposaria contribuir a consolidar 12.500 empreses, desbloquejar 2.750 milions d'euros i preservar 200.000 llocs de treball.

Respecte a la creació d’un marc fiscal d’incentius pels Business Angels, Catalunya ja era pionera des del 2010. A més, des de 2011, i promogut per la Cecot, el Parlament va aprovar unes mesures de millora de tracte fiscal per a l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves o de recent creació. Aquest model encara s’hauria de millorar i aplicar a la resta de l’estat. El Sr. Cameron i el seu govern han reaccionat amb molta més agilitat i el conjunt d’estímuls als inversors Business Angels són el millor paradigma. No ens cal inventar, simplement copiar la normativa del Regne Unit. Què fàcil!

Sense renunciar al necessari equilibri pressupostari ara és necessari impulsar, amb la mateixa celeritat i en paral·lel, propostes que ajudin al sector empresarial a desenvolupar la seva activitat de manera més competitiva i facilitar la creació de noves empreses. Prou de pronòstics "tremendistes", és el moment d’actuar.