Servei Financer Servei Financer

Què és el  Servei Financer?

El nou servei Financer de la Cecot és un servei integral que pretén facilitar l’accés al finançament a empreses, autònoms i emprenedors membres de la Cecot. El nou servei financer ofereix assessorament i consultoria personalitzada amb l’objectiu que els associats puguin exposar la seva problemàtica de finançament i obtinguin prescripcions i possibles solucions, contribuint així a la consolidació i creixement de les seves empreses i a la millora de la competitivitat empresarial.

Què t’ofereix el Servei Financer?
 

Els instruments disponibles per facilitar l’accés al finançament de les nostres empreses, autònoms i emprenedors van des del recolzament operatiu en la tramitació de subvencions de suport a la innovació i foment de l’activitat empresarial en diferents àmbits verticals, a convenis amb entitats financeres nacionals i internacionals per a l’obtenció de crèdit i avals; també suport en la cerca de finançament en el mercat de capitals local i consultoria fiscal en l’àmbit de desgravacions fiscals i bonificacions. 

 

Subvencions i Ajuts

Necessites contractar un doctor per un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental – un Torres Quevedo? Necessites ajuda per començar un nou projecte amb alt contingut tecnològic – un Nuclis?  Ets una Pime amb necessitat per créixer, desenvolupar-te i internacionalitzar-te mitjançant un projecte d'innovació de dimensió Europea – un SME Instrument?

Hi ha d’ajuts i operadors per diferents tipus d’estadis, àmbits geogràfics i sectors. El servei de finançament de la Cecot et podrà ajudar a discriminar i sol·licitar la solució més apropiada.

 

Inversió Privada

Una altra via de finançament disponible és el mercat de la inversió privada. Cecot es membre fundadora de BANC, xarxa d’inversors privats, que des del 2003 ha contribuït a injectar 11,3 Milions d’€uros en 88 operacions i uns altres 5,2 Milions d’€ en ajudes addicionals.

BANC forma part d’un ecosistema internacional de foment de la activitat emprenedora i de creació d’empreses, amb instruments de finançament com les incubadores, les acceleradores, els Business Angels, les plataformes de Crowd Equity & Crowd Lending i les gestores i fons de capital risc.

BANC és membre fundador de la Xarxa d’Inversors Privats (XIP) d’ACCIO, es membre fundador de la Asociación Española de Business Angels (AEBAN) i té el representant amb més antiguitat en una posició en el Board de la EBAN (European Business Angels Network). BANC també és membre de la Global Business Angels Network (GBAN) i Country Manager de la Global Entrepreneurship Network (GEN Spain).

 

Banca Comercial

El Servei d'Assessorament en Productes Financers de la Cecot és un servei que vol apropar l’accés al finançament als seus associats, a través d’una atenció personalitzada, amb l'objectiu que les empreses associades a la Cecot puguin accedir directament als instruments més adients i factibles, segons les seves necessitats i condicionants.

En aquest sentit, la Cecot manté convenis específics amb Banc Sabadell, CaixaBank, Banc Santander i Caixa d’Enginyers per tal de garantir un conducte preferent d’anàlisi d’operacions de crèdit. La Cecot també està elaborant un marc de col·laboració amb entitats de garantia reciproca nacionals  - com AVALIS – o amb operadors internacionals, per a la tramitació d’Avals bancaris.

 


Altres Instruments de finançament

Altres mecanismes de finançament per fixe i circulant vinculats a la innovació i/o a verticals concrets són els oferts per institucions com ENISA, CDTI i les ajudes en Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial, tots ells vinculats al Ministerio de Economía, Industría y Competitividad; ICF Cultura, ICF IFEM i ICF Comerç de l’Institut Català de Finances; i també les mateixes desgravacions fiscals en l’Impost de Societats i les bonificacions de la quota de la Seguretat Social per al desenvolupament d’activitats intensives en I+D+i.

Des del nou servei de finançament de la Cecot t’oferirem ajut per considerar l’immens ventall d’opcions possibles, i prescripció per adoptar la solució més adequada.

 

 
Si necessites finançament contacta amb el nostre assesssor!

Posem a la teva disposició un assessor especialitzat que t’ajudarà a evaluar les teves necessitats de finançament i la millor opció per obtenir-la.

 

AMB EL SUPORT DE:

logo_bancsabadell Resultado de imagen de caixa enginyers