Servei de Recuperació del Cèntim Sanitari

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat il·legal l’Impost sobre la Venda Minorista de determinats Hidrocarburs, conegut com el cèntim sanitari. Aquesta resolució confirma el dret de tot contribuent a recuperar l’impost satisfet per a l’adquisició d’hidrocarburs. Es poden reclamar 48 euros per cada miler de litres de combustible adquirits a Catalunya , més els interessos de demora.

Des de la Cecot us oferim la possibilitat de recuperar aquests imports a través del Servei de Recuperació del Cèntim Sanitari i us oferim dues possibles vies:

ANYS NO PRESCRITS
 

Import reclamació [1]

Preu SOCI
(IVA NO INCLÓS)

Preu NO-SOCI
(IVA NO INCLÓS)

Pagament anticipat

Fins a 3.000 €

150 €

300 €

100%

De 3.001 a 10.000 €

325 €

650 €

100%

De 10.001 a 20.000 €

700 €

1400 €

50%

De 20.001 a 30.000 €

1000 €

2000 €

50%

Més de 30.000 €

1500 €

3000 €

50%Com contractar el servei?

Via on-line

1. Envieu-nos les factures i justificants de pagament del combustible.

Per poder tramitar la reclamació és necessari que ens feu arribar per correu electrònic centim.sanitari@cecot.org les factures i justificants de pagament per l’adquisició d’aquest combustible dels períodes per als anys prescrits o no prescrits en funció del tipus de reclamació que vulgueu dur a terme.

2. Efectueu el pagament del servei per anticipat.

Un cop decidit el tipus de reclamació que voleu realitzar, realitzeu el pagament per anticipat del servei mitjançant transferència bancària a qualsevol dels comptes que us oferim.

En el moment de la transferència haureu d’especificar les inicials del Servei de Recuperació del Cèntim Sanitari i la raó social de l’empresa. Exemple: Servei_RCS_raosocialempresa

-          Unnim – Grup BBVA (ES82 0182 6035 4402 0002 7058)

-          Banc Sabadell (ES18 0081 5098 6500 0101 9512)

-          La Caixa (ES27 2100 0087 6002 0112 7733)

3. Envieu-nos el comprovant i donem curs a la reclamació.

Per activar definitivament la reclamació és necessari que ens remeteu el comprovant de pagament al correu electrònic centim.sanitari@cecot.org.

A partir d’aquest moment el Servei de Recuperació del Cèntim Sanitari iniciarà els tràmits necessaris per a la reclamació i us mantindrà informats de l’evolució del vostre expedient. Hisenda té un termini de 6 mesos per donar resposta a aquestes sol·licituds.

Presencialment

En aquest cas heu de portar fotocopiades totes les factures i justificants de pagament per l’adquisició del combustible dels períodes per als anys prescrits o no prescrits en funció del tipus de reclamació que vulgueu dur a terme.

De dilluns a dijous de 9h a 13h i de 14h a 17h i els divendres de 8h a 15h al C/ Sant Pau, núm. 6 de Terrassa.

Disposeu d’aparcament a les nostres instal·lacions.

Acceptem targetes de crèdit per als pagaments anticipats. No accepten pagaments amb efectiu

Departament d’Atenció al Soci

Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos als telèfons 937361118 (Cristina Sala) o bé 937366047 (Montse Brunés).[1] Sense tenir en compte els interessos de demora.