Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA)

S’hi han d’inscriure totes les empreses amb domicili social a Catalunya, que vulguin ser contractades o subcontractades, per treballar amb una obra de construcció. Els promotors immobiliaris i autònoms sense treballadors, no tenen l’obligació de fer aquest tràmit.

El REA (Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya) és un registre que ha de servir per acreditar que les empreses contractistes i subcontractistes han aportat les dades i documents exigibles sobre la seva solvència, que disposen d’una organització preventiva adequada i d’uns recursos humans amb la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.

Clica aquí per anar a la web