Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC)

Dona una resposta  ràpida i econòmica als teus conflictes o controvèrsies, utilitza el servei d’arbitratge del TATC.

L’arbitratge es un sistema de resolució de conflictes entre empreses, alternatiu als tribunals ordinaris de justícia, on els litigis els resolen àrbitres tècnics especialistes.

El procés arbitral simplificat té una durada de 2 mesos. Una vegada escoltades i ateses les versions d’ambdues parts, analitzades les proves i a partir del seus coneixements tècnics especialitzats en la matèria en conflicte, l’àrbitre dicta un laude. Aquest laude és definitiu, confidencial i d’obligat compliment.

Inclou la clàusula arbitral en els teus contractes per automàticament accedir a l’arbitratge.

 

Clàusula arbitral

“Per a la resolució de qualsevol qüestió en litigi derivada del present acte jurídic, les parts se sotmeten a l’arbitratge d’equitat del Tribunal Arbitral Tècnics de Catalunya de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic, a qui se li encomana la designació de l’àrbitre o àrbitres i la tutela i administració de l’arbitratge.”

 

OFERTA PER A EMPRESES ASSOCIADES: Gratis l'obertura de l'expedient. Estalvia't 300 € .

 

Per a més informació contacta'ns.

C/ Els Vergós,16  08017 Barcelona

T 93 204 34 12

F 93 280 29 24

info@tatcat.com

Documents relacionats