Combustible Combustible

La Cecot t'ofereix descomptes en carburants de fins a 10 ct. d'euro per litre. Si encara no tens la SOLRED, demana'ns-la i estalvia!

 

Descomptes per a les empreses associades a la Cecot::

 

 

  1,20 cènt.€/ litre en tota la xarxa d'Estacions de Servei +6,80 cènt.€/ litre  en la xarxa d'Estacions preferents.

 

 

 1,20 cènt.€/ litre en tota la xarxa d'Estacions de Servei +8,80 cènt.€/ litre en la xarxa d'Estacions preferents.

  

  1,20 cènt.€/ litre en tota la xarxa d'Estacions de Servei +6,80 cènt.€/ litre en la xarxa d'Estacions preferents .

 

 1,20 cènt.€/ litre en tota la xarxa d'Estacions de Servei +8,80 cènt.€/ litre en la xarxa d'Estacions preferents .

 

  AutoGas 3 cènt.€/ litre en tota la xarxa d'Estacions de Servei :

 

  1,20 cènt.€/ litre en tota la xarxa d'Estacions de Servei +4,80 cènt.€/   litre en la xarxa d'Estacions preferents .

 

  Dispositiu gratuït en altes noves i renovacions per a usuaris de Solred adherits a l'acord de la Cecot. 

Comissió mensual de Solred pel pagament d'autopistes amb targeta o ViaT 1% sobre l'import dels peatges pagats.

 

Podeu descarregar aquí el contracte d'ús de les Targetes Solred i l'Ordre de Domiciliació SEPA-B2B.

El contracte i condicions generals s'han de signar i/o segellar per duplicat

L'Ordre de Domiciliació s'ha de signar i/o segellar per triplicat (exemplar per a: Client, Solred i Entitat Financera).


Feu arribar les dues còpies originals del contracte + la còpia Solred del SEPA  a  la Cecot - Dep.Acords i Descomptes - C/ Sant Pau, 6 -08221 Terrassa

La garantia necessària per a l'obtenció de les Targetes Solred, es pot aconseguir a través de l'empresa d'Assegurances de Crèdit que treballa amb Solred, la qual realitzarà un estudi de riscos i adjudicarà un límit. Aquest límit pot variar en qualsevol moment en què les condicions del contractant canviïn i revesteixin riscos financers sota el criteri de l'empresa asseguradora o fins i tot es cancel·li, si l'assegurat passa a formar part d'alguna de les llistes de morosos que existeixen en l'actualitat. Per no deixar res a l'atzar, la nostra recomanació és que el contractant gestioni directament l'aval amb qualsevol de les entitats col·laboradores que se li remetran en el llistat i/o amb el seu banc habitual.

En el cas que la sol·licitud de garantia sigui rebutjada per l'Empresa d'Assegurances de Crèdit, la gestió de l'aval bancari serà obligatòria.

 

Si ja sou usuaris de les targetes Solred Clásica o DKV i encara no gaudiu dels descomptes empleneu aquest document i feu-nos-el arribar escanejat a acordsidescomptes@cecot.org  .

Vols descobrir els avantatges de repostar un bon carburant ?

Condicions aplicables a partir d'1 de març de 2016.

 

Contacte per a més informació:

93 736 60 00

acordsidescomptes@cecot.org

 

 

Combustible

Serveis Repsol per millorar l'eficiéncia en Flotes VIA T de Solred