Borsa de Professionals Part Time

Hi ha pimes que no poden assumir els costos que suposen integrar a la seva plantilla professionals especialitzats, tot i que necessiten de perfils d’alta especialització per a la direcció d’àrees concretes o per a desenvolupar un projecte concret.
 

Des de la Cecot t’oferim la possibilitat de contractar professionals a temps parcial de manera estable o puntual, que disposen d’una experiència dilatada i una solvència empresarial. Comptar amb els serveis de la Borsa de Professionals Part Time et possibilita fer front a situacions que requereixen d’una intervenció ràpida amb professionals altament especialitzats.


A més, aquest servei pot donar un impuls a la creativitat i la dinamització de l’empresa. Un professional extern, no vinculat a les dinàmiques tradicionals de l’organització, pot generar sinèrgies noves i pot esperonar la creativitat i la imaginació, tant aportant idees i projectes propis com estimulant al personal de l’empresa que l’ha contractat.
 

És per això que oferim una Borsa de Professionals Part Time, una eina per a facilitar el contacte entre les noves necessitats de les pimes i aquells que poden cobrir-les i donar-los resposta.
 

Borsa de Professionals Part Time

Què és la Borsa de Professionals Part Time? Catàleg de professionals part time Contacte