Servei d Servei d'Optimització de la gestió de flotes

Repsol us ofereix un conjunt de solucions tecnològiques d'alt valor afegit. Els sistemes de telemetria i de control s'han unit per millorar la gestió de vostra flota el que us permetrà assolir avantatges competitives dins del sector .

1- TELEMETRIA: 
Geolocalizació i lectura remota de les dades dels vehicles que ens dóna informació sobre el tipus de conducció, rutes, estat del vehicle, manteniments necessaris, comportaments anòmals, etc amb l'objectiu de realitzar una correcta gestió de la flota.
 
2- RSD: MESURAMENT REMOT D'EMISSIONS basat en espectrofotometria IR/UV :
Mitjançant la tecnologia Remote Sensing es realitza una anàlisi en què s'identifiquen aquells vehicles les emissions dels quals estan desajustades i la ràpida reparació dels quals suposarà un estalvi substancial en combustible, un estalvi d'emissions contaminants i una millora de la seguretat dels vehicles.
 
3- COMPROMÍS DE REDUCCIÓ D'EMISSIONS. PROJECTES CLIMA :
Repsol posa a disposició dels seus clients el seu departament de Huella de Ambiental y de Subvenciones per col.laborar, informar i assessorar durant la presentació de la documentació per a so.licitar ajudes d'àmbit local i europeu.
 
Demaneu un pressupost personalitzat enviant un correu a acordsidescomptes@cecot.org i en breu un gestor de Repsol us contactarà.
 
 

Combustible

Serveis Repsol per millorar l'eficiéncia en Flotes VIA T de Solred