Exempció de fins al 85% de l Exempció de fins al 85% de l'Impost sobre l'energia elèctrica

La Llei 16/2013 recull a l'article 6 la modificació de la Llei 38/1992 d'Impostos Especials, relatiu a l'Impost sobre Electricitat, incorporant una nova exempció des de l'1 de gener de 2014 de manera que certes activitats poden estalviar fins al 85%

Quines activitats es poden acollir a aquesta exempció?

L'exempció de fins al 85% de l'impost sobre l'energia elèctrica pot aplicar-se als següents usos:
 
• Reducció química, processos electrolítics.
• Processos mineralógics.
• Processos metal·lúrgics.
• Activitats industrials en les quals l'electricitat representi més del 50% del cost d'un producte.
• Regs agrícoles.
• Activitats industrials en les quals l'electricitat representi com a mínim el 5% de la producció.