Alta i Baixa tensió Alta i Baixa tensió

Nous descomptes sobre la llum i el gas amb l'acord entre la Cecot i Endesa

ELECTRICITAT

 BAIXA TENSIÓ

 

TARIFA ARA

Per a punts de subministrament de baixa tensió amb potència contractada superior a 15 kW.

TERME DE POTÈNCIA (Euros/KW i any)

Període P1- Punta P2-Plà P3-Vall
Preu 40,728885 24,43733 16,291555


TERME D'ENERGIA (Euros/KW)

Període P1- Punta P2-Plà P3-Vall
Preu 0,109803 0,095389 0,066849

 

TARIFA DECIDEIX

Per a punts de subministrament de baixa tensió amb potència contractada superior a 10 kW i fins a 15 kW sense discriminació horària.

TERME DE POTÈNCIA (Euros/KW i mes)

Preu 3,70372


TERME D'ENERGIA (Euros/KW)

Preu 0,138704


TARIFA DECIDEIX DH

Per a punts de subministrament de baixa tensió amb potència contractada superior a 10 kW i fins a 15 kW amb discriminació horària .

TERME DE POTÈNCIA (Euros/KW i mes)

Preu 3,70372


TERME D'ENERGIA (Euros/KW)

Període P1 - Punta P2 - Vall
Preu 0,163258 0,081259


ALTA TENSIÓ


TARIFA ÒPTIMA
Aquesta tarifa es podrà aplicar als punts de subministrament d'alta tensió amb potència contractada en vall no superior a 450 kW i tensió superior a 1 kV i fins a 36 kV.

TERME DE POTÈNCIA (Euros/KW i any)

Període P1- Punta P2-Plà P3-Vall
Preu 59,475288 36,676813 8,410411


TERME D'ENERGIA (Euros/KW)

Període P1- Punta P2-Plà P3-Vall
Preu 0,097037 0,089936 0,064347

 

S'aplica un 1% de descompte sobre el Terme d'Energia, amb caràcter indefinit, per a les empreses associades a la Cecot.

Per a la resta de subministraments en alta tensió es realitzarà una oferta individualitzada a partir de l'anàlisi de la facturació actual i el perfil de consum.

 

ELECTRICITAT: Condicions vàlides per a contractes signats abans del 15 d'abril de 2018

 

GAS

Grup Tarifari Terme fix (€/mes) Terme variable (€/kWh)
3.1 4,28 0,053714
3.2 8,44 0,046840

 

S'aplica un descompte del 5% sobre el Terme Variable aplicable durant 12 mesos des de la data d'activació del contracte.

 

Grup Tarifari Terme fix (€/mes) Terme variable (€/kWh)
3.3 54,22 0,051901*
3.4 80,97 0,048796*

*Tarifa Gas Empreses

 

Tarifa 3.3 - s'aplica un descompte del 20% sobre el Terme Variable aplicable durant 12 mesos des de la data d'activació del contracte.

Tarifa 3.4 - s'aplica un descompte del 20% sobre el Terme Variable aplicable durant 12 mesos des de la data d'activació del contracte.

 

GAS: Condicions vàlides per a contracte signats abans del 15 d'abril de 2018

 

I més solucions en eficiència i estalvi: Bateries de Condensadors, Tèrmica, Il.luminació Eficient, Manteniment de CT i Assessories Energètiques.

 

Per aconseguir aquests descomptes fes-nos arribar la última factura d'electricitat i/o gas a acordsidescomptes@cecot.org i un gestor d'Endesa realitzarà l'estudi d'optimització que et farem arribar via email.
 
 
 

Contacte per a més informació:
93 736 60 00
acordsidescomptes@cecot.org

 

Contacte per a més informació:
93 736 60 00
acordsidescomptes@cecot.org