Sala Joan Pujals

Patronal catalana Cecot - Sala Joan Pujals

Poc abans de la guerra civil, l’Institut Industrial posava en funcionament un nou servei per als seus associats: la Biblioteca Tecnicotèxtilimpulsada pel catedràtic de l’Escola Industrial Daniel Blanxarti Pedrals que es va inaugurar el 15 de febrer de 1933. Allotjada a la planta baixa de la Biblioteca soler i Palet, des de l’Institut Industrial es va incrementar el fons bibliogràfic.

Després de la guerra civil, la Biblioteca Tecnicotèxtils’instal·lava a la mateixa seu de l’Institut, i quan aquesta es traslladà, el 1952, a l’actual edifici del carrer de Sant Pau, la biblioteca també hi va trobar el seu lloc. Inaugurada el 22 d’octubre d’aquell mateix any, estava instal·lada al primer pis de l’antic magatzem Freixa.

Als anys 80 l’Institut va donar  el seu fons bibliogràfic  al Museu Tèxtil de Terrassa per una correcta conservació dels materials i  la sala de l’antiga biblioteca es convertí en museu.