Club Cecot Financer i Fiscal

Patronal catalana Cecot - Club Cecot Financer i Fiscal


Agenda de actividades


     
  página  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Siguiente página  Siguiente grupo
 • Novetats Fiscals 2018

  Fecha
  06/02/2018
  Hora
  08:30 h
  Lugar
  seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa

  Els darrers dies del 2017 s’han publicat un seguit de normativa mitjançant diversos Reials Decrets, que incorporen noves obligacions formals en alguns casos, i noves garanties per als contribuents, en altres.

  Sempre és important està al corrent de les novetats, però actualment, quan els conflictes amb l'Administració Tributària s'incrementen, encara és més important poder tenir una visió completa de cap on s'adrecen tots aquests canvis.

   

 • Empreses que menteixen

  Fecha
  10/11/2017
  Hora
  08:30 h
  Lugar
  seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa

  Per prendre decisions de tipus financer, és imprescindible tenir tota la informació financera de les empreses. Però també hi ha moltes decisions en matèria de màrqueting, recursos humans, tecnologia o qualsevol altra dimensió de l'empresa on el coneixement de la situació financera és decisiu. Per això, és bàsic que els comptes siguin fiables, ja que, si no, es poden prendre decisions errònies.

  Tanmateix, sovint es produeixen problemes de fiabilitat comptable. El maquillatge comptable, per tant, és una maniobra que preocupa i més quan es repeteix amb freqüència, per això augmenta l'interès per detectar enganys abans que sigui massa tard. Empreses que menteixen descriu i analitza la naturalesa dels maquillatges comptable i les seves motivacions. Així mateix, proposa diverses tècniques per detectar aquestes pràctiques.

  Aquesta sessió ens l’oferirà el Sr. Oriol Amat, Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, President de l'ACCID i de la Comissió de Comptabilitat (comissió conjunta CEC-ACCID).

  Tots els assistents a la conferència podreu adquirir el llibre "Empreses que menteixen" a un preu de 18 €.

   

 • Plusvàlua Municipal: venda a pèrdua

  Fecha
  05/10/2017
  Hora
  08:30 h
  Lugar
  seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa

  Les sentències dels tribunals han posat en qüestionament l'aplicació de l'Impost Municipal sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, popularment conegut com a plusvàlua, quan no hi ha guany en l'operació. Quin recorregut tenen aquestes sentències, quins posicionaments s'estan fent des dels ajuntaments i quin futur té aquest impost en la reforma de la Llei d'Hisendes Locals, són els temes que cal clarificar i que intentarem que tinguin resposta durant la sessió.

  Per tractar aquest tema amb profunditat comptarem amb el Sr. Ferran Bel, alcalde de Tortosa i president de la comissió d'hisendes locals de l'Associació Catalana de Municipis i amb el Sr. Daniel Tarroja,  Gerent del Departament Fiscal de Crowe Horwath.


Destacats

destacats